Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ni fydd apwyntiadau galw heibio newydd 'yn gadael unrhyw un ar ôl’

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi rhai newidiadau newydd i’w raglen brechu barhaus.

O ddydd Llun 5 Gorffennaf, bydd trigolion 18 oed a hŷn sy’n byw o fewn rhanbarth y bwrdd iechyd ac sydd dal i ddisgwyl eu dos cyntaf o frechiad coronafeirws yn medru manteisio ar apwyntiadau ‘galw heibio’ newydd.

Gan nad oes angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw, bydd yr apwyntiadau galw heibio ar gael yn y rhan fwyaf o ganolfannau brechu cymunedol yn y rhanbarth. Dylai unrhyw un sydd eisiau manteisio ar yr apwyntiadau galw heibio dos cynaf ddod ag ID gyda nhw, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustod i brofi eu cyfeiriad. 

Mae hyn yn cynnwys Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) lle bydd apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 9.15am – 4.30pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Nid yw’n cynnwys Canolfan Chwaraeon Maesteg, lle mae’r amserlen dos cyntaf wedi’i chwblhau ac mae gweithgareddau’n dod i ddiwedd er mwyn caniatáu paratoadau ar gyfer trydydd cam y rhaglen frechu.

Mae trefniadau ar gyfer apwyntiadau ail ddos yn parhau a byddant yn rhedeg ochr yn ochr â brechiadau galw heibio fel arfer.

Ar draws rhanbarth Cwm Taf, mae 88 y cant o oedolion cymwys wedi cael eu dos cyntaf, ac mae 65 y cant wedi cael eu brechu'n llawn. Gan fod mwy na 561,600 o frechiadau wedi cael eu rhoi, mae’r apwyntiadau galw heibio newydd yn ffurfio rhan o’r strategaeth ehangach i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu hanghofio.

Mae'r pandemig ymhell o fod wedi dod i ben, ac er mwyn cadw ein cymunedau'n ddiogel rhag coronafeirws, mae'n gwbl hanfodol i bobl sicrhau eu bod yn derbyn y ddau ddos o'r brechiad.

Bydd y clinigau galw heibio yn cynnig cyfle i unrhyw un sydd wedi gwrthod neu golli eu hapwyntiad cyntaf ddal i fyny, ac i wneud eu rhan i gadw eu teuluoedd, eu ffrindiau, eu cymdogion a'u hunain yn ddiogel rhag Covid-19.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Am ragor o wybodaeth ynghylch brechiadau Covid-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y