Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newidiadau i wasanaeth gwastraff ac ailgylchu oherwydd gŵyl y banc

Bydd ychydig o newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yr wythnos nesaf oherwydd Gŵyl Banc y Gwanwyn.

Ni fydd casgliadau ailgylchu a gwastraff ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Llun, 31 Mai a bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer am weddill yr wythnos hyd at ddydd Sadwrn, 5 Mehefin.

Os ydych chi'n bwriadu mynd allan a gwneud rhywfaint o arddio, mae cofrestriad ar agor ar gyfer y casgliadau ailgylchu gwastraff gardd tymhorol. I gofrestru, ewch i Ailgylchu dros Benybont.

Mae canolfannau ailgylchu cymunedol wedi dychwelyd i oriau agor yr haf, sef 8.30am - 7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac 8.30am - 5pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Sylwch y gall y gatiau gau hyd at ugain munud yn fuan. Mae hyn er mwyn darparu ar gyfer ceir sydd eisoes yn ciwio ar y safle cyn i'r ganolfan ailgylchu gau.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y