Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newidiadau i drefniadau profi ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau'r trefniadau diweddaraf ar gyfer cyfleusterau canolfan brofi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd cyfleuster gyrru-i-mewn newydd yn agor ym Maesteg yfory (dydd Gwener) ar gyn safle Revlon (CF34 9TS). Bydd ar agor rhwng 9am a 5pm, ar argymhellir trefnu apwyntiad

Bydd y safle profi yn RFC Porthcawl (CF36 3DH) yn cau heddiw (dydd Iau) am 5pm.

Mae cyfleuster gyrru-i-mewn hefyd ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Llidiart a Choety (CF31 1PA) o 9am-5pm ac mae’n hanfodol eich bod yn trefnu apwyntiad.

Yn y cyfamser, mae'r ganolfan brofi galw i mewn ym maes parcio Neuadd Bowls ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) hefyd ar gael rhwng 8am ac 8pm, ond rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw ar gyfer y safle hwn.

Gallwch drefnu apwyntiadau trwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, ffoniwch 18001119.

Nid yw pandemig Covid-19 wedi dod i ben eto. Mae'n rhaid i ni wneud pob ymdrech i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws, a helpu i gadw ein ffrindiau, ein teulu, ein cymdogion a'n cydweithwyr yn ddiogel.

Os ydych yn datblygu unrhyw symptomau, gan gynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu newid yn eich gallu i arogli neu flasu, rhaid trefnu prawf ar unwaith.

Mae dros 100,000 o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi derbyn dau ddos o frechiad coronafeirws, ond mae’n rhaid i ni beidio â bod yn hunanfodlon.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Am ragor o wybodaeth ynghylch profi a brechu Covid-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y