Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newidiadau i drefniadau profi symudol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau'r trefniadau diweddaraf ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd canolfan brofi galw heibio newydd yn agor yfory (Dydd Sadwrn 29 Mai) ym maes parcio Coleg Cymunedol Y Dderwen, Heol yr Ysgol, Tondu, CF32 9EG. Mae ar agor o 9am tan 6pm, ac nid oes angen trefnu apwyntiad.

Bydd y ganolfan brofi ar gyn-safle ffatri Revlon / Cosi ym Maesteg, yn cau ddiwedd dydd yfory (dydd Gwener, 28 Mai).

Yn y cyfamser, mae cyfleuster profi galw heibio yn parhau i fod ar agor ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ger Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr (Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AH). Mae'r cyfleuster ar agor rhwng 2pm ac 8pm, saith diwrnod yr wythnos, ac mae'n rhaid trefnu apwyntiad.

Mae cyfleuster profi symudol galw heibio yn parhau i fod ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Awel-y-Môr yn Nheras Hutchwns (CF36 5TP), rhwng 9am a 6pm bob dydd, ac nid oes angen apwyntiad.

I drefnu apwyntiad ar gyfer unrhyw un o’r cyfleusterau profi uchod, os oes angen trefnu apwyntiad ar eu cyfer, ewch i wefan Llywodraeth Cymru (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd) neu ffoniwch 119. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd drefnu apwyntiad drwy ffonio 18001119.

Anogir unrhyw un sy’n datblygu peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu newid yn eu gallu i arogli neu flasu i drefnu prawf ar unwaith.

Rydym yn gwybod bod niferoedd yr achosion amrywiolyn Indiaidd yn codi yng Nghymru, ac mae’n hanfodol ein bod yn parhau’n wyliadwrus ac yn cadw at yr holl fesurau angenrheidiol, fel golchi dwylo, cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb pan fo angen i leihau’r risg o drosglwyddo.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Chwilio A i Y