Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newid oriau agor mewn Canolfannau Ailgylchu Cymunedol

Bydd tair Canolfan Ailgylchu Gymunedol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar agor am awr yn llai bob dydd cyn bo hir.

Bydd oriau agor newydd yn dod i rym o ddydd Llun 17 Mehefin ymlaen, a fydd yn golygu bod y canolfannau yn Llandudwg, Brynmenyn a Maesteg yn cau awr yn gynharach bob dydd yn ystod yr haf, a byddant yn agor hanner awr yn hwyrach ac yn cau hanner awr yn gynharach yn ystod y gaeaf.

Dyma'r oriau agor newydd…

Oriau yn ystod yr haf (1 Ebrill – 30 Medi)
Dydd Llun i ddydd Gwener: 8:30am – 7pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul: 8:30am – 5pm

Oriau yn ystod y gaeaf (1 Hydref – 31 Mawrth)
Dydd Llun i ddydd Sul: 9am – 4pm

Mae Aelodau'r Cabinet yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i leihau ychydig ar oriau agor y canolfannau. Bydd hyn yn arbed £17,000 y flwyddyn i'r awdurdod lleol heb darfu gormod ar drigolion yr ardal.

Bydd lleihau oriau agor yn cael yr effaith leiaf bosibl ar lefelau ailgylchu, ond yn cyfrannu at yr arbedion ariannol anferthol y mae’n ofynnol i'r cyngor eu gwneud. Roedd y newid hwn yn un o'r awgrymiadau arbed arian a gafodd gefnogaeth y trigolion oedd wedi cwblhau ein hymgynghoriad ar y gyllideb yn ystod yr hydref y llynedd, sef ‘Llunio Dyfodol Pen-y-Bont ar Ogwr’.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor

Cofiwch y bydd mynedfa'r canolfannau yn cau ddeng munud cyn yr amser cau. Bydd y tri safle ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y