Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Nawdd i helpu i yrru disgyblion Pencoed at lwyddiant cystadleuaeth F1 bellach

Mae tîm o ferched o Ysgol Gyfun Pencoed wedi lwyddo i gael nawdd gan y Sinclair Group wedi i’r peirianyddion ifanc ddisgleirio yn y gystadleuaeth ‘F1 i Ysgolion’.

Cystadlu’r pedair merch, Erin Tuck, Olivia Lewis, Annabella Lewis a Libby Cattedra – oll rhwng 11 – 13 oed – yn rowndiau terfynol De Cymru y gystadleuaeth flynyddol yn gynharach eleni drwy ddylunio, datblygu a chynhyrchu eu ‘car bychan’ ac arddangosfa pit eu hunain o dan enw eu tîm ‘Nemesis Inferno’.

Enillon nhw’r wobr am yr Enw Tîm Gorau a dod yn drydydd yn y categori Dosbarth Datblygu.

Bydd eu nawdd gan y Sinclair Group yn helpu’r merched wrth iddynt weithio at gystadlu yn Nosbarth Proffesiynol y gystadleuaeth ym mis Mawrth 2019.

Ychwanegodd Mathew Thompson, yr athro Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Gyfun Pencoed: “Gwnaeth y merched yn hynod o dda yn y gystadleuaeth F1 i ysgolion am eu bod nhw’n cystadlu yn erbyn disgyblion a oedd lawer yn hŷn na nhw. Mae’r nawdd yma yn brawf o’r gwaith trawiadol a wnaed ganddynt ynghyd â’u potensial aruthrol. Credaf fod rhai o beirianyddion benywaidd disgleiriaf y dyfodol ymhlith y tîm hwn .”


Yn ogystal â derbyn nawdd i gefnogi eu huchelgais i’r dyfodol, mae’r merched hefyd wedi derbyn gwahoddiad gan y cyn-yrrwr rasio Susie Wolff i fynd i ddigwyddiad ym Manceinion fis Tachwedd i ddathlu eu llwyddiannau yn y diwydiant moduro.

Mae’n wych gweld cymaint o ddiddordeb mewn peirianneg gan y merched a bod eu potensial yn cael ei gydnabod. Mae annog mwy o ferched i yrfaoedd yn y pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn flaenoriaeth genedlaethol felly carwn longyfarch Ysgol Gyfun Pencoed am y modd y maen nhw’n ysbrydoli eu disgyblion i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen yn y diwydiant moduro.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

Yn ogystal ag Ysgol gyfun Pencoed, cymerodd ysgolion lleol eraill ran yn y gystadleuaeth F1 i ysgolion eleni, gyda thimau o Ysgol Brynteg y cyrraedd y rowndiau terfynol cenedlaethol.

Chwilio A i Y