Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau ei oriau agor dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Bydd gwasanaethau’r cyngor ar gael tan 3pm ar Noswyl Nadolig a Nos Galan, ac ni fyddant ar gael rhwng dydd Llun 27-dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021 na dydd Llun 3 Ionawr 2022.

Bydd oriau agor arferol yn dychwelyd ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022:

Noswyl Nadolig- 8.30am-3pm

Dydd Llun 27 Rhagfyr- Ar gau

Dydd Mawrth 28 Rhagfyr- Ar gau

Dydd Mercher 29 Rhagfyr- 8.30am-5pm

Dydd Iau 30 Rhagfyr- 8.30am-5pm

Nos Galan- 8.30am-3pm

Dydd Llun 3 Ionawr- Ar gau

Dydd Mawrth 4 Ionawr- 8.30am-5pm

Bydd casgliadau’n parhau fel yr arfer hyd at ac yn cynnwys Noswyl Nadolig. O ddydd Llun 27 Rhagfyr i ddydd Iau 30 Rhagfyr, bydd y casgliadau ddiwrnod yn hwyrach na’ch dyddiad casgliad arferol.

Bydd y gwastraff y disgwylir ei gasglu ddydd Gwener 31 Rhagfyr yn cael ei gasglu ar ddydd Sul, 2 Ionawr.

Bydd y casgliadau gwastraff yn dychwelyd i’r gwasanaeth arferol o ddydd Llun 3 Ionawr 2022 gyda dim newid i ddiwrnod casglu’r biniau ailgylchu na’r sachau gwastraff.

Cadwch lygad ar wefan y cyngor a’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnosau nesaf ynghylch sut y gallwch waredu gwastraff y Nadolig fel eich carcas twrci, coeden Nadolig, papur lapio a mwy.

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r holl breswylwyr. 

Chwilio A i Y