Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mynd â chŵn am dro ar draethau

Mae cyfyngiadau blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ganiatáu cŵn ar draethau Rest Bay, y Dref, Coney a Bae Trecco wedi dechrau a byddant ar waith o 1 Mai tan 30 Medi 2020.

O ystyried yr angen i aros gartref cymaint â phosib yn ystod pandemig y coronafeirws COVID-19, i deithio am resymau hanfodol yn unig a'r posibilrwydd o lacio'r gofynion cyfyngiadau symud dros y misoedd nesaf, mae'r cyngor wedi penderfynu peidio â diwygio'r is-ddeddfau a fyddai'n caniatáu i gŵn ddefnyddio’r traethau hyn tra bod y pandemig yn mynd rhagddo.

Mae hawl mynd â chŵn am dro drwy'r flwyddyn yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, traeth Sger a thraeth Newton.

Lle bynnag y byddwch yn mynd, cofiwch gael gwared ar eich baw ci mewn ffordd gyfrifol.

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan y cyngor

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y