Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Meinciau newydd mewn man prydferth lleol

Mae wyth mainc newydd a rhai wedi'u hadnewyddu wedi'u gosod o amgylch Llyn Pwll y Waun ym Mhorthcawl gan dîm Mannau Gwyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y gwaith ei wneud ar ôl i'r meinciau gwreiddiol ddirywio’n naturiol a dioddef yn sgil y tywydd dros amser.

Cwblhaodd y tîm Mannau Gwyrdd y gwaith ar ôl i bandemig Covid-19 atal cynnig blaenorol a gyflwynwyd gan grŵp cymunedol lleol i adfer y meinciau, rhag mynd yn ei flaen.

Mae Llyn Pwll y Waun yn ardal drawiadol o harddwch naturiol ac mae'n boblogaidd gyda thrigolion yn ogystal ag ymwelwyr.

Er eu bod yn cael eu defnyddio'n aml, roedd y meinciau sydd wedi'u gosod o amgylch y llyn yn edrych yn hen ac roedd angen eu hadnewyddu a'u newid ar frys.

Rwy'n falch iawn o weld bod y tîm Mannau Gwyrdd wedi gwneud y gwaith hwn, a bod y meinciau ar gael i bobl eu mwynhau unwaith eto.

Maer, y Cynghorydd Kenneth Watts
Maer Kenneth Watts yn defnyddio mainc wedi'i hadnewyddu yn Llyn Pwll y Waun ym Mhorthcawl

Chwilio A i Y