Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mannau chwarae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn paratoi i ailagor

Mae disgwyl y bydd mannau chwarae ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ailagor gyda rheolau newydd ar waith i helpu i gadw pobl yn ddiogel a chyfyngu ar y posibilrwydd o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws COVID-19.

Mae'n dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru fod awdurdodau lleol yn gallu dechrau cynllunio ar gyfer ailagor mannau chwarae, campfeydd awyr agored a ffeiriau lleol yn ddiogel.

Gyda 110 o safleoedd i baratoi a'u cael yn barod, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio rhaglen dreigl i agor mannau chwarae lleol.

Bydd y gyfres gyntaf yn barod i'w defnyddio erbyn dydd Gwener 24 Gorffennaf, a bydd yn cynnwys Parc Griffin ym Mhorthcawl, Parc Lles Maesteg, Caeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Maes Hamdden Pencoed, Stryd Victoria ym Mhontycymer, Waunllwyd yn Nant-y-moel, a'r ardal chwarae ger Pwll Ynysawdre.

Mae arwyddion newydd yn cael eu gosod ym mhob un o'r safleoedd ac yn cynnwys cyngor ar faterion yn amrywio o bwysigrwydd cadw pellter cymdeithasol o fewn ardal chwarae i'r defnydd hanfodol o ddiheintyddion dwylo, ac mae'r cyngor yn bwriadu ailagor yr holl fannau chwarae erbyn 30 Gorffennaf fan bellaf.

Mae'r cyngor yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod mannau chwarae plant i gyd ar gael eto cyn gynted â phosibl, a chyn gynted ag y byddwn yn sicr ei bod yn ddiogel i wneud hynny.

Mae gennym 110 o safleoedd i'w paratoi, felly byddwch yn amyneddgar wrth i ni eu gwneud yn barod, a chofiwch y bydd angen i chi ddod â'ch diheintyddion dwylo eich hun er mwyn defnyddio'r mannau chwarae yn ddiogel.

Mae'n ofynnol ein bod ni i gyd yn chwarae ein rhan wrth gadw ein cymunedau yn ddiogel ac yn iach cyn belled ag y bo modd, gan helpu i atal lledaeniad y coronafeirws.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y