Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Maer Ieuenctid a Dirprwy Faer Ieuenctid newydd wedi’u hethol

Mae Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr wedi ethol Maer Ieuenctid a Dirprwy Faer Ieuenctid newydd.

Yn dilyn etholiad ar-lein, cafodd Xander Payne o Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath ei ethol fel maer ieuenctid, a’r dirprwy faer ieuenctid yw G Williams o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ward Bryntirion.

Dywedodd Xander, sydd hefyd eisiau sefyll fel cynrychiolydd Senedd Ieuenctid Cymru: “Mae’n fraint bod y Maer Ieuenctid diweddaraf ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr.

“Rwy’n teimlo mor gyffrous i fod yn gweithio ochr yn ochr â’r Dirprwy Faer Ieuenctid newydd G Williams i ganolbwyntio ar y materion sydd o bwys i ni. Rwyf ar bigau i ddechrau arni.”

Mae’n dweud mai ei dair blaenoriaeth yw canolbwyntio ar ddemocratiaeth a Gwleidyddiaeth y DU mewn ysgolion uwchradd, atal bwlio a throseddau ieuenctid ar draws addysg, ac iechyd meddwl ieuenctid - yn benodol buddion ymarfer corff ar iechyd meddwl.

Enillodd G Williams, y Dirprwy Faer Ieuenctid newydd, Wobr Diana 2021 am ei hyfforddiant o ymwybyddiaeth trawsryweddol, ac mae'n dweud mai ei dair blaenoriaeth yw cydraddoldeb a hygyrchedd ieuenctid, gwella mynediad a chefnogaeth o amgylch iechyd meddwl ieuenctid, ac addysg am oes.

Dywedodd G: “Rwyf ar ben fy nigon wedi cael fy ethol fel Dirprwy Faer Ieuenctid Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr.  Rwy’n gobeithio y byddaf yn medru gweithio’n frwd ochr yn ochr â Xander, fel ei ddirprwy, i fynd i’r afael â’r materion sydd o bwys i bobl ifanc a’r cyngor ieuenctid.

Wedi’i gynllunio i roi llais i bobl ifanc bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’u helpu i ddweud eu dweud ar faterion lleol, mae’r cyngor ieuenctid yn sefydliad ar wahân i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Wedi’i sefydlu a’i gynnal gan bobl ifanc gyda chymorth gan yr awdurdod lleol, mae'n cynnwys Maer, aelodau Cabinet a nifer o Gynghorwyr Ieuenctid.

Llongyfarchiadau gwresog i’r Maer Ieuenctid a Dirprwy Faer Ieuenctid newydd.

Rydym yn eu croesawu i’w rolau newydd ac yn ffarwelio â’r Maer Ieuenctid blaenorol Megan Stone, a Dirprwy Faer Ieuenctid blaenorol, Tino Kaseke, gan ddiolch i’r ddau ohonynt am eu cyfraniad dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’n wych gweld pobl ifanc yn cymryd diddordeb gweithredol mewn democratiaeth leol ac yn cyfrannu i’w cymunedau lleol fel hyn.

Dywedodd John Spanswick, Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Maer Ieuenctid newydd Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, Xander Payne

Chwilio A i Y