Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Maer ieuenctid a dirprwy faer ieuenctid newydd wedi'u hethol

1. Megan Stone, maer newydd Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr 2. Tino Kaseke, dirprwy faer newydd Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Mae maer ieuenctid a dirprwy faer ieuenctid newydd wedi’u hethol i Gyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn dilyn etholiad ar-lein, maer ieuenctid newydd Pen-y-bont ar Ogwr yw Megan Stone o Goleg Cymunedol y Dderwen  a'r dirprwy faer ieuenctid newydd yw Tino Kaseke o Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath.

Dywedodd Megan, sydd hefyd yn Aelod Seneddol Ieuenctid y DU ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr: “Yn ystod yr adeg anodd hon, rwy'n gobeithio helpu pobl ifanc Pen-y-bont ar Ogwr i ddod ag ychydig o normalrwydd yn ôl i'w bywydau. Rwy'n bwriadu trosglwyddo llais y bobl ifanc i'r cyngor a gweithredu ar fy mhrif flaenoriaethau – sef cynaliadwyedd ar gyfer y dyfodol, addysg ar ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth y DU, a mynd i'r afael â thrais ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy ataliaeth addysgol.”

Dywedodd Tino fod ei dri phrif flaenoriaeth ar gyfer y tymor nesaf yn cynnwys ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, rhoi terfyn ar anghyfiawnder hiliol drwy addysg, a hawliau LGBTQ+.

Dywedodd: “Nid yw pobl yn deall faint o effaith y gallan nhw ei chael ar bobl eraill ac felly dylem adael effaith gadarnhaol ar ein gilydd.”

Gyda'r nod o roi llais i bobl ifanc ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a'u helpu i ddweud eu dweud ar faterion lleol, mae'r cyngor ieuenctid yn sefydliad sydd ar wahân i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Wedi'i sefydlu a'i gynnal gan bobl ifanc leol, gyda chymorth gan yr awdurdod lleol, mae ganddo faer, aelodau cabinet a nifer o gynghorwyr ieuenctid.

Llongyfarchiadau i'n maer ieuenctid a'n dirprwy faer ieuenctid newydd.

Mae'n galonogol gweld pobl ifanc yn cymryd diddordeb gweithredol mewn democratiaeth leol ac yn cyfrannu at eu cymunedau lleol yn y ffordd hon.”

Dywedodd Stuart Baldwin, maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Am fwy o fanylion ar y cyngor ieuenctid, ei waith neu wybodaeth am sut i ymuno ag ef, anfonwch e-bost at youthcouncil@bridgend.gov.uk  

Chwilio A i Y