Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae’r PopUp Business School sy'n rhad ac am ddim yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr!

Mae'r PopUp Business School, sy'n rhad ac am ddim ac sy'n darparu gwybodaeth a'r cyfarpar sydd eu hangen ar gyfranogwyr i ddechrau eu busnes eu hunain heb gyllid neu arian, yn dychwelyd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am un wythnos yn unig yn ystod mis Mawrth eleni!

Wedi’i gynnal yng Nghanolfan Bywyd Halo Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Llun 25 tan ddydd Gwener 29 Mawrth, 10am tan 3pm, mae'r PopUp Business School yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn busnes ac yn annog cyfranogwyr i gymryd y cam cyntaf i sefydlu eu menter eu hunain. Nid oes angen cynllun busnes nac unrhyw gynllun cyfalaf cychwynnol arnoch, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw bod yn bresennol ac amsugno'r holl wybodaeth ddefnyddiol o'ch cwmpas.  

Mae'n gwbl rad ac am ddim i fynychu, ac yn cael ei gefnogi’n llawn gan Gyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Mae gwahanol bynciau ar gael bob dydd, ac mae'r cwrs sy'n para wythnos yn trafod popeth, yn amrywio o sut i ddechrau busnes am ddim, i werthu a marchnata. Bydd cyfranogwyr hefyd yn canfod sut i greu gwefan effeithiol am ddim a sut i ddod o hyd i gwsmeriaid ar-lein ac all-lein drwy dechnegau marchnata a gwerthu pwerus.

Mae'r PopUp Business School yn gyfle arbennig i unigolion lleol sy'n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain ddysgu sgiliau newydd, ynghyd â chael gwybodaeth a magu’r hyder sydd ei angen arnynt i gymryd y cam cyntaf hwnnw. Bydd Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i weithio â chleientiaid ar ôl y digwyddiad er mwyn eu cefnogi i wireddu eu syniadau.

Rydym yn falch o gefnogi hyn fel partneriaid PopUp Business School Pen-y-bont ar Ogwr a byddem yn annog cymaint o bobl â phosibl sydd â diddordeb mewn busnes i fynychu'r digwyddiad hwn a allai newid eu bywyd.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

I drefnu lle am ddim yn y PopUp Business School Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i gwefan PopUp Business School Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y