Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae patrolau 3GS yn dychwelyd i fynd i'r afael â thaflu sbwriel a gadael baw cŵn

Mae swyddogion gorfodi 3GS ar waith unwaith eto mewn ymgais i atal taflu sbwriel a gadael baw cŵn ledled Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y swyddogion allan ar batrôl ar draws ardaloedd sy’n fannau problemus hysbys ar gyfer y troseddau hyn ac â’r grym i gyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig i unrhyw un sy’n cael ei ddal yn gollwng sbwriel neu’n methu â glanhau ar ôl eu ci.

Ar ôl i Covid-19 effeithio ar waith 3GS yn y fwrdeistref sirol, dychwelodd y tîm i barhau â’i ddyletswyddau ym mis Ebrill ac maent eisoes wedi dosbarthu 85 o hysbysiadau cosb benodedig am daflu sbwriel gan gynnwys sbwriel yn ymwneud ag ysmygu.

Yn y flwyddyn cyn y pandemig coronafeirws (Ebrill 2019-Mawrth 2020), helpodd swyddogion 3GS i leihau taflu sbwriel ym mwrdeistref y sir drwy gyhoeddi dros 760 o hysbysiadau cosb benodedig am daflu sbwriel gyda chyfradd uchel o daliad neu erlyniad llwyddiannus.

Mae'r gwaith a wneir gan ardaloedd gorfodaeth 3GS yn hanfodol i gadw troseddau taflu sbwriel a gadael baw cŵn mor isel â phosibl.

Gobeithio y bydd eu pwerau i orfodi a dosbarthu hysbysiadau cosb sefydlog i’r rhai sy’n torri'r rheolau yn gweithredu’n effeithiol i atal y broblem ac yn helpu i gadw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhydd rhag sbwriel a baw cŵn.

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Cymunedau

Chwilio A i Y