Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae gwobrau mwyaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Mae rhaglen wobrau flaenllaw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 'Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019' yn ôl ac yn well nag erioed!

Daeth noddwyr gwobrau eleni ynghyd yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo yn ddiweddar er mwyn lansio’r gwobrau yn swyddogol, a noddir gan Dai Cymoedd i'r Arfordir.

Wedi eu trefnu gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a'u cefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae'r gwobrau pwysig hyn yn cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth mewn busnesau o bob maint a bob sector o fewn y fwrdeistref sirol.


Mae cofrestru ar agor nawr ar gyfer y deg categori canlynol:

  • Myfyriwr Busnes y Flwyddyn - (enwebir gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr) - noddir gan Gyfrifwyr Siartredig Graham Paul
  • Busnes Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn - noddir gan Handlesbanken
  • Busnes Newydd y Flwyddyn – nawdd ar gael
  • Entrepreneur y Flwyddyn - noddir gan Magenta Financial Planning
  • Busnes Gweithgynhyrchu'r Flwyddyn - noddir gan sefydliad y gweithgynhyrchwyr, EEF.
  • Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn - noddir gan Gyfreithwyr Berry Smith
  • Gwobr y Diwydiannau Creadigol - nawdd ar gael
  • Busnes Arloesol y Flwyddyn - noddir gan Fanc Datblygu Cymru
  • Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn - noddir gan Bartneriaid Cyllid BBaCh
  • Gwobr 'NEWYDD' Iechyd a Diogelwch – noddir gan Oracle Risk a Gweithredydd Iechyd a Diogelwch

Bydd y busnesau buddugol ym mhob categori yn cael y cyfle i ennill teitl 'Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2019', a noddir gan Dai Cymoedd i'r arfordir.

Rydym yn edrych ymlaen at lansio Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019! Nawr, yn ei seithfed flwyddyn lwyddiannus, ethos y gwobrau yw parhau i arddangos rhagoriaeth busnesau ar lefel leol.

Boed i chi fod yn sefydliad yn y sector cyhoeddus, preifat neu drydydd sector, yn fusnes newydd neu wedi hen sefydlu, mae’r gwobrau hyn yn darparu cyfleoedd gwych i arddangos eich busnes, ac i ddathlu eich llwyddiannau i gyd. Fel enillydd blaenorol, rwyf wedi cael llwyddiant o'r Cysylltiadau Cyhoeddus, y stori a'r gydnabyddiaeth y mae cael eich dyfarnu â gwobr yn ei roi i chi.

Mae categori newydd wedi ei ychwanegu ar gyfer gwobrau 2019; mae'r wobr 'Iechyd a Diogelwch' yn cydnabod gwaith caled busnesau i gydymffurfio gyda holl weithdrefnau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Gyda deg categori i ddewis ohonynt, mae'r gwobrau yn fwy nag erioed! Felly, ewch amdani, ymgeisiwch heddiw!"

Dywedodd Jay Ball, Is gadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd Donna Baddley, Prif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir: "Rydym yn falch iawn o fod yn brif noddwr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019. 

"Am ein bod ni'n sefydliad sydd â’i wreiddiau yn y gymuned, rydym yn credu'n gryf mewn cefnogi eich ardal leol. Mae'r gwobrau hyn yn cynrychioli'r gorau mewn busnesau a phobl ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - o bob sector, ar bob lefel. Mae'r gwobrau’n dathlu eu hymdrechion a’u llwyddiannau, ac mae Cymoedd i'r Arfordir yn falch iawn o'u cefnogi.

"Rydym yn annog pob busnes i ymgeisio, mae'r broses ymgeisio yn syml, ond bydd y wobr a’r gydnabyddiaeth i’ch busnes yn talu ar ei ganfed!"

Mae manylion llawn y gwobrau, yn ogystal â ffurflenni cais a chyngor am sut i ymgeisio ar gael yma www.bridgendbusinessforum.co.uk. Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5 Gorffennaf 2019.

Noddwyr gwobrau eleni yw: Cyfreithwyr Berry Smith; EEF; sefydliad y gweithgynhyrchwyr; Cyfrifwyr Siartedig Graham Paul ; Handelsbanken; Cynllunio Ariannol Magenta; Oracle Risk a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch; Partneriaid Cyllid SME ; Banc Datblygu Cymru, United Graphic Design a’r prif noddwr, Tai Cymoedd i'r Arfordir.

Mae rhai cyfleoedd i noddi ar gael, i noddi categori cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320, e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

Gallwch hefyd ddilyn @Fforwmbusnes ar Twitter, neu hoffi 'Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr' ar Facebook i dderbyn newyddion a'r diweddaraf am y gwobrau.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y