Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae gwobr yn cydnabod cefnogaeth y cyngor i weithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso

Mae rhaglen gymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso wedi hawlio gwobr iddo yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol Cymru – gwobrau BAFTA y byd gofal cymdeithasol.

Gwnaeth yr awdurdod lleol ennill y wobr gyntaf yn y categori 'Datblygu gweithlu hyderus a chynaliadwy' yn y seremoni wobrwyo fawreddog a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Rydym wrth ein boddau o fod wedi cael ein cydnabod am y ffordd greadigol y mae ein rhaglen yn helpu gweithwyr cymdeithasol newydd i ddechrau eu gyrfaoedd â'r dechrau gorau posibl.

Mae gweithwyr cymdeithasol newydd yn derbyn cefnogaeth, addysg a mentora drwy gymysgedd o weithdai mewnol a digwyddiadau hyfforddi gyda siaradwyr o'r tu allan, yn ogystal â sesiynau mentora unigol ac mewn grŵp.

Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Mae'r gwobrwyau bob dwy flynedd hyn, wedi'u trefnu gan Ofal Cymdeithasol Cymru gyda chefnogaeth gan bartneriaid a noddwyr, yn cael eu cynnal i wobrwyo arferion rhagorol mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Dywedodd Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: “Mae’r Gwobrau Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol yn ddathliad o'r gwaith arbennig a wnaed gan gymaint o bobl o fewn y sector. Mae'n gyfle i rannu enghreifftiau o arfer rhagorol, a all yn ei dro ysbrydoli eraill i ymdrechu i wella ac sy’n gallu denu ac ysgogi eraill i weithio o fewn y maes hanfodol hwn.

“Roedd mor galonogol i weld cymaint o brosiectau gwych yn y rownd derfynol. Llongyfarchiadau mawr i bawb a oedd yn gysylltiedig â’r gwobrau hyn, dylech fod yn falch iawn o'ch cyflawniadau.”

Chwilio A i Y