Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae cynllun bwyta am bris gostyngedig yn anelu at ddarparu cefnogaeth i fusnesau lleol

Gall pobl ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr elwa ar gynllun newydd gan y llywodraeth sy'n bwriadu cefnogi bwytai, tafarndai a chaffis trwy gynnig hyd at 50 y cant oddi ar gost pryd o fwyd.

Mae'r cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan yn cynnig gostyngiadau mawr ar fwyd a diodydd di-alcohol trwy gydol mis Awst ac mae’n berthnasol i bob math o fwyd a diod di-alcohol sy’n cael eu bwyta ac yfed ar y safle ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher.

Nod y cynllun yw diogelu rolau â thâl o fewn y sector lletygarwch yn dilyn effaith y coronafeirws COVID-19. Yn cynnwys gostyngiad uchaf gwerth £10 y pen, gallai arbed, er enghraifft, hyd at £40 y pryd ar gyfer teulu o bedwar.

Mae ystod eang o fwytai, tafarndai a chaffis ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n amrywio o'r ail dafarn hynaf yng Nghymru yn Llangynwyd i siopau coffi ym Mhorthcawl, ymhlith y 72,000 o sefydliadau sy'n cymryd rhan yn y cynllun, ynghyd â nifer o enwau brand ymhellach i ffwrdd fel Pizza Express, Costa Coffee, Nando's a mwy.

Er mwyn cefnogi'r cynllun, lansiwyd offeryn canfod bwyty sy'n defnyddio canfyddwr cod post i restru'r holl fusnesau sy'n cymryd rhan o fewn pum milltir i gyfeiriad. Canfod bwyty sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan.

Mae ystadegau cenedlaethol yn awgrymu, er bod 1.8 miliwn o bobl yn cael eu cyflogi mewn gwasanaethau bwyd a diod fel tafarndai, bwytai a chaffis ar draws y Deyrnas Unedig, y bu'n rhaid i oddeutu 80 y cant o gwmnïau lletygarwch roi'r gorau i fasnachu ym mis Ebrill wrth i'r pandemig ddechrau gwaethygu.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi darparu ystod eang o gymorth ar gyfer busnesau lleol, ac rwy'n gobeithio y bydd y cynllun hwn gan y llywodraeth yn annog pobl i ddefnyddio bwytai, tafarndai a chaffis lleol mewn modd diogel a chyfrifol.

Arweinydd y cyngor, Huw David

Mynediad at fwy o wybodaeth am y cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan.

Chwilio A i Y