Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lleoedd ar gael ar gyfer digwyddiadau ‘Bwyd a Hwyl’ ysgol

Mae lleoedd cyfyngedig ar gael o hyd i blant gymryd rhan yn y rhaglen 'Bwyd a Hwyl' yn ysgol Gyfun Cynffig yr haf hwn.

Bydd y rhaglen llawn hwyl yn cynnig y cyfle i blant rhwng 9-11 oed gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau cyffrous, gan gynnwys parkour, codi hwyl a hyd yn oed ymweliad gan lo o fferm laeth.

Yn ogystal â gweithgareddau, bydd y rheiny sy’n cymryd rhan hefyd yn elwa o bryd o fwyd iach gan fod y rhaglen flynyddol yn ceisio helpu rhieni i ymdopi â chostau gwyliau’r haf.

Bydd sesiynau ar gael i blant sy’n byw yn nalgylch ysgol uwchradd Cynffig, gan gynnwys Cefn Cribwr, Mynydd Cynffig, Y Pîl a Chorneli a chânt eu cynnal o 26 Gorffennaf i 12 Awst rhwng 9am - 2.30pm.

Mae’r rhaglen Bwyd a Hwyl yn ddigwyddiad gwych i ddiddanu plant dros wyliau’r haf, a hefyd i gefnogi rhieni.

Mae wedi cael ei drefnu’n wych ac mae staff yn gweithio’n galed i gynnig ystod eang o weithgareddau hwyliog i blant eu mwynhau a dysgu ohonynt.

Mae’r digwyddiad eisoes yn profi i fod yn hynod boblogaidd ac mae lleoedd yn cael eu cynnig ar sail cyntaf i'r felin, felly peidiwch ag oedi os ydych yn dymuno cymryd rhan.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ar gyfer eich plentyn, cysylltwch â’n Tîm Gofal Plant ar 01656 642649 neu e-bostiwch foodandfun@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y