Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lansio pecyn cymorth newydd ar gyfer trefnwyr digwyddiadau

Mae pecyn cymorth defnyddiol wedi cael ei lansio i helpu'r bobl hynny sy'n bwriadu trefnu digwyddiadau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r pecyn cymorth, sydd ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn darparu chwe cham hawdd i'w dilyn ar gyfer trefnwyr, a dyma'r siop-un-stop ar gyfer yr holl ddolenni a gwybodaeth sy'n berthnasol i drefnu digwyddiad.

Mae hefyd yn atgoffa trefnwyr i gysylltu'n gynnar â'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG), yn enwedig cyn mynd i gostau neu hyrwyddo digwyddiadau. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i'r cyfyngiadau gael eu codi'n raddol yn dilyn argyfwng Covid-19.

Mae ESAG yn rhoi cyngor ac arweiniad i drefnwyr ar agweddau cysylltiedig â diogelwch a rheoleiddio digwyddiadau cyhoeddus a gynlluniwyd.

Dylid darparu cynlluniau digwyddiadau cyflawn o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn cyfarfod os ydynt am gael eu cynnwys ar yr agenda i'w trafod. Cynhelir cyfarfodydd ar y trydydd dydd Mercher ym mhob mis. Dylid cyflwyno ffurflen hysbysu digwyddiad cychwynnol cyn gynted ag y bydd y gwaith o gynllunio digwyddiad yn cychwyn, ac mae hynny'n aml sawl mis cyn y digwyddiad. 

Mae'r pecyn cymorth newydd yn adnodd gwych ac yn ganllaw defnyddiol iawn ar gyfer y bobl hynny sy'n trefnu digwyddiadau yn y fwrdeistref sirol.

Rydym yn gobeithio y bydd y pecyn cymorth yn darparu ffordd syml a di-drafferth ar gyfer cynnal digwyddiadau ac yn annog mwy o ddigwyddiadau gwych i gael eu cynnal pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu hynny.

Huw David, Arweinydd y Cyngor

Chwilio A i Y