Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lansio Her Ddarllen yr Haf

Mae haf prysur o hwyl a gweithgareddau yn wynebu plant ledled Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd digwyddiad AM DDIM o'r enw ‘hwyl yn y parc’ yn cael ei gynnal yng Nghaeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf rhwng 1pm a 3pm.

Bydd plant a rhieni yn cael blas ar yr hyn sydd ar y gweill yr haf hwn – bydd llu o gemau a chrefftau ar gyfer eich gofodwyr bach brwd, gan gynnwys gwersyll ‘cadets y gofod’ a lansiad Her Ddarllen yr Haf.

Trefnwyd rhaglen weithgareddau'r haf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Halo Leisure, Menter Bro Ogwr a chynghorau tref a chymuned – ac mae’n siŵr o fod llawer o hwyl. Mae’r amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael yn arallfydol, gan amrywio o gadw’n heini i ddefnyddio’ch dychymyg.

Mae ein rhaglen Dim Ysgol yn parhau i dyfu bob blwyddyn wrth i fwy a mwy o blant ymuno yn yr hwyl.

Mae’r digwyddiad ‘hwyl yn y parc’ yn argoeli i fod yn llwyddiant ysgubol arall, a fydd yn llawn hwyl a gemau i’r teulu cyfan. Bydd plant hefyd yn cael blas ar yr hyn sydd ganddynt i edrych ymlaen ato drwy gydol gwyliau’r haf, gyda llond gwlad o weithgareddau a digwyddiadau’n cael eu cynnal yn lleol.

Dewch draw i’r digwyddiad i gael gwybod mwy am yr hyn sy’n cael ei gynnig. Rwy’n edrych ymlaen at glywed yr holl hanes!

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Thema Her Ddarllen yr Haf eleni yw ‘Gwibio drwy’r Gofod’, a bydd y gofodwyr bach sy’n cymryd rhan yn yr her mewn Llyfrgelloedd Awen lleol drwy gydol yr haf yn cael gwobrau arbennig yn ystod eu taith.

I gael rhestr lawn o'r gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau'r haf, ewch i’r tudalennau ‘Dim Ysgol’ ar wefan y cyngor. I gael rhagor o wybodaeth am Her Ddarllen yr Haf 2019, ewch i wefan Llyfrgelloedd Awen.

Chwilio A i Y