Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lansio arolwg ar brofi a brechu Covid-19

Gofynnir i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddarparu adborth am wybodaeth ar brofi a brechu coronafeirws.

Mae cyfathrebiadau a negeseuon iechyd cyhoeddus wedi chwarae rhan allweddol mewn hysbysu pobl am sut i reoli'r peryglon ac atal trosglwyddo feirws yn ystod pandemig Covid-19, yn cynnwys brechiadau.

Mae arolwg wedi cael ei ddatblygu gan Dîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Cwm Taf Morgannwg i edrych ar y safbwyntiau ar brofi a brechu er mwyn arwain y ffordd y mae gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda thrigolion yn y dyfodol.

Mae cwestiynau'n cynnwys a ydych wedi cael prawf Covid-19, a ydych wedi cael cynnig brechiad, pa ymddygiadau sy'n bwysig i chi a mwy. Ni chesglir data personol neu ddata a fydd yn datgelu unigolyn.

Bydd yr arolwg yn cau am hanner nos dydd Sul 21 Mawrth. I gymryd rhan, ewch i wefan astudiaeth safbwyntiau cyhoeddus.

Chwilio A i Y