Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hybiau Sbwriel Cymunedau yn helpu i gadw Pen-y-bont ar Ogwr yn daclus

Bydd gwirfoddolwyr o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dod ynghyd y penwythnos hwn i helpu i gadw eu cymunedau lleol yn daclus ac yn rhydd rhag sbwriel.

Dydd Sadwrn 2 Ebrill, mae pobl leol yn cael eu hannog i gymryd rhan yn ein digwyddiad codi sbwriel yn hwb sbwriel Canolfan Fywyd Betws am 10am, lle gall pobl fenthyca offer codi sbwriel er mwyn helpu i dacluso’r amgylchedd lleol. Mae’r hwb sbwriel yn rhan o ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru, Cadwch Gymru’n Daclus, ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd chwaraewyr tîm rygbi Ravens Pen-y-bont ar Ogwr yn ymuno â nhw ddydd Sadwrn, ynghyd â masgot y tîm, Ronnie the Raven.

Dywedodd Craig Thomas, Rheolwr Masnachol Ravens Pen-y-bont ar Ogwr: “Fel clwb sy’n falch o fod â chysylltiadau a gwerthoedd cymunedol cryf, pleser yw cynnig ein help a chymorth i Cadwch Gymru’n Daclus yn y digwyddiad hwn.

“Mae’r rhan fwyaf o sgwad chwarae, tîm rheoli a phwyllgor Ravens Pen-y-bont ar Ogwr yn bobl leol, sydd wir yn falch o Ben-y-bont ar Ogwr ac eisiau iddo barhau i fod yn lle gwych i fyw, gweithio, a chwarae chwaraeon ynddo.

“Mae hyn hefyd yn gam fechan ar ein taith at ddod yn glwb ‘gwyrddach’, ar ôl prosiectau diweddar sydd wedi cynnwys ychwanegu fan tîm hybrid trydanol a chyflyno cwpanau yfed y gellir eu hailgylchu a’u pentyrru yn y tŷ clwb, yn hytrach na phlastig untro.”

Mae’r digwyddiad yn dilyn gweithdy codi sbwriel heddiw gan Ganolfan Ailgylchu ADA yn Ysgol Gynradd Betws, a oedd yn cynnig cyfle i’r gymuned leol ddysgu mwy am sbwriel a’i faterion.

Rydym yn annog pawb ledled Cymru i gymryd rhan yn ein hymgyrch Gwanwyn Glân Cymru eleni gan roi addewid i godi bag neu fwy o sbwriel.

Rydym yn gwybod bod cymryd rhan yn yr awyr agored yn dda i'n hiechyd a'n hamgylchedd. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr.

Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus

Mae Gwanwyn Glân Cymru yn rhan o Caru Cymru. Mae’n fenter gynhwysol wedi’i harwain gan Cadwch Gymru’n Daclus a phartneriaid awdurdod lleol er mwyn cael gwared ar sbwriel a gwastraff. Mae Caru Cymru wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i keepwalestidy.cymru/caru-cymru/spring-clean-cymru-2022 a
keepwalestidy.cymru/events

Chwilio A i Y