Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hyb cymdeithasol yn helpu i wau'r gymuned gyda'i gilydd yn Sarn

Aeth Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymweld â Hyb Cymunedol Sarn i weld sut mae ei grwpiau gwau a chrefft yn dod â'r trigolion lleol at ei gilydd.

Cyflwynwyd y sesiynau, sy’n cael eu cynnal yn y Ganolfan Cymorth i Oedolion ym Merfield Close, yn ystod haf y llynedd mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd Awen wedi i'r trigolion ddewis gweithgareddau gwau a chrefft fel gweithgareddau yr hoffent eu gweld yn cael eu cynnig yn eu hardal leol.

Ers hynny, mae nifer y mynychwyr wedi cynyddu'n raddol ac maent bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae'r grŵp gwau yn cwrdd ar foreau Llun (10am – 12pm) ac mae grŵp crefft yn cwrdd ar foreau Iau (10am – 12pm).

Mae'n braf gweld bod yr hybiau cymunedol yn mynd o nerth i nerth. Mae'r sesiynau gwau a chrefft yn addas ar gyfer pob gallu ac wedi'u hanelu at unrhyw un sy'n dymuno gwneud ffrindiau newydd, sydd eisiau cael hwyl yn ailafael ar hen hobi, neu a fyddai'n hoffi rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Mae clybiau fel hyn yn hynod o fuddiol o ran helpu i fynd i'r afael ag ynysu cymdeithasol ac unigrwydd yn ein cymunedau.

Yn dilyn ei ymweliad, dywedodd Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy

Yn ogystal ag yn Sarn, gellir dod o hyd i hybiau cymunedol ym Maesteg, y Pîl a Phen-y-bont ar Ogwr hefyd. Mae gan bob hyb cymunedol amrediad o gyfleusterau, gan gynnwys nifer o ystafelloedd cyfarfod, ystafelloedd synhwyraidd, cyfleusterau hygyrch a mwy. Am fwy o wybodaeth, neu petai gennych ddiddordeb mewn dechrau eich grŵp cymunedol eich hun yn un o'r hybiau, anfonwch e-bost at yourcommunityhub@bridgend.gov.uk neu ffoniwch Sharon Gronland ar 01656 815254.

Chwilio A i Y