Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Heol glan y môr ar gau yn ystod Gŵyl Elvis Porthcawl

Er mwyn helpu i sicrhau y gall y torfeydd sy’n dod i Ŵyl Elvis ym Mhorthcawl (28 – 29 Medi) fwynhau mynd am dro yn ddiogel ar hyd glan y môr Porthcawl yn eu hesgidiau swêd glas a’u gwisgoedd amryliw, bydd rhan o’r brif ffordd ar lan y môr ar gau am y rhan fwyaf o’r penwythnos.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn hysbysu ymwelwyr â’r digwyddiad, a’r trigolion lleol, y bydd yr heol ar gau trwy’r dydd ar ôl 6am ddydd Sadwrn 28 Medi ar hyd y promenâd rhwng Marina Porthcawl a’r Seabank Hotel.

Bydd yr heol yn dal i fod ar gau hyd at 2am fore Sul, pan fydd yn ailagor, ond wedyn bydd yn cau eto am weddill y dydd rhwng 6am a hanner nos. Efallai bydd yr amseroedd hyn yn amrywio rhywfaint er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn mynd yn ei flaen yn ddidrafferth.

Bydd dargyfeiriadau dros dro ar waith a gofynnir i yrwyr gymryd sylw arbennig o’r arwyddion hynny wrth yrru yn y dref ac o’i chwmpas yn ystod penwythnos yr ŵyl. Bydd systemau unffordd hefyd ar waith yn Rhodfa Victoria, Doddridge Way, Rhodfa’r Parc a Dock Street er mwyn lleihau tagfeydd ar y llwybrau dargyfeirio.

Yn y cyfamser, bydd y rhan helaeth o’r Promenâd Dwyreiniol ar gau i bob cerbyd heblaw am dacsis, coetsis a bysiau mini sy’n dod â chefnogwyr Elvis i’r digwyddiad, ond bydd maes parcio Salt Lake yn dal ar agor ac ar gael i fynd iddo. Bydd arwyddion ychwanegol yn cael eu darparu i gyfeirio gyrwyr at y meysydd parcio a’r parthau gollwng penodedig.

Wrth i filoedd o gefnogwyr Elvis baratoi ar gyfer penwythnos arall o hwyl a sbri, byddwn yn cyflwyno’r un trefniadau traffig a ddefnyddiwyd yn y blynyddoedd diwethaf, i sicrhau bod y digwyddiad mor bleserus a diogel â phosibl. Rwy’n gobeithio y caiff pawb benwythnos gwych!

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau

Chwilio A i Y