Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Heddlu'n apelio ar ôl tân angheuol mewn tŷ yng nghanol y dref

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi mynegi ei gydymdeimlad yn dilyn tân angheuol a ddigwyddodd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr neithiwr.

Bu farw un person ar ôl i'r tân mewn tŷ ddechrau tua 9.15pm ar ddydd Mawrth 30 Mawrth ar safle yn Nolton Street.

Mynychodd criwiau Tân ac Achub De Cymru o Ben-y-bont ar Ogwr, Pencoed, Mynydd Cynffig a Chaerdydd i fynd i'r afael â'r tân, a achosodd ddifrod sylweddol i'r adeilad preifat a gorfodi eiddo cyfagos i gael eu gwacáu.

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi apêl am dystion, ac wedi gofyn i bobl a oedd yn Stryd Nolton neithiwr gysylltu â nhw. Mae Stryd Nolton yn parhau i fod ar gau i draffig, ac mae’r heddlu wedi atal pobl rhag mynd yn agos at y safle.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Sarah Lewis: "Mae'r digwyddiad trasig hwn yn peri gofid mawr i'r teulu dan sylw sy'n cael eu cefnogi gennym ni.

"Mae ein hymchwiliadau’n parhau ar y safle wrth i ni geisio sefydlu sut y dechreuodd y tân. "Nid oes unrhyw beth ar hyn o bryd i awgrymu bod y tân yn fwriadol, fodd bynnag, hyd nes i ni gwblhau ein hymchwiliadau, ni allwn ddiystyru unrhyw beth ar hyn o bryd.

"Rydym yn gweithio cyn gynted ag y gallwn i ddod i ddeall yr amgylchiadau."

Rydym yn annog unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd i gysylltu â 101 ac i ddyfynnu'r cyfeirnod *110574

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau: "Rydym yn drist iawn o glywed bod rhywun wedi marw o ganlyniad i'r digwyddiad trasig hwn, ac mae ein meddyliau gyda theulu a ffrindiau'r sawl sydd wedi marw.

"Byddwn yn cefnogi'r heddlu a'r gwasanaethau brys wrth iddynt barhau i ddelio â'r digwyddiad trist hwn, ac yn annog unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd i gysylltu â'r heddlu."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y