Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gŵyl Stryd Gwreiddiau yn ôl ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae ‘Gŵyl Stryd Gwreiddiau’ sy’n cynnwys ystod o gerddoriaeth, bwyd rhyngwladol a gweithdai yn dychwelyd i ganol tref Pen-y-bont Ar Ogwr y penwythnos hwn.

Mae’r digwyddiad am ddim hwn yn cynnwys cerddoriaeth fyw, gweithgareddau a gweithdai a bwyd o bedwar ban y byd. O Samba i wyddoniaeth, a phabell jamio i ddarts pêl-droed, bydd amrywiaeth eang o weithgareddau i ddiddanu teuluoedd ddydd Sadwrn 5 Mai a dydd Sul 6 Mai o 11am tan 8pm.

Ddydd Sadwrn gellir clywed amrywiaeth o genres cerddorol gan gynnwys reggae gan Jeremiah Ferrari, Clackoutline (Ska/ Balkan), Johnny Trashed – teyrnged i Johnny Cash, y Big Fat Blues Band yn perfformio blues a roc, roc indie gan Just Drive, Anna Arrieta’n canu caneuon pop a roc enwog, yn ogystal â Game Over a Nonconformists – dau fand coleg. Bydd dydd Sul yn cynnwys gwesteion hollol newydd gan gynnwys perfformiadau acwstig a djembe.

Mae’r digwyddiad wedi’i drefnu trwy bartneriaeth rhwng CF31 BID a Gŵyl Stryd Gwreiddiau, gyda chefnogaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont Ar Ogwr a Chyngor Tref Pen-y-bont Ar Ogwr.

Roedd yr Ŵyl Stryd Gwreiddiau yn llwyddiannus iawn y llynedd ac rydym yn siŵr y bydd yr un mor lwyddiannus eleni. Mae’r digwyddiad am ddim i’r teulu yn cynnig ystod amrywiol o adloniant a gweithgareddau i bobl o bob oedran eu mwynhau.

Dewch i fwynhau’r ŵyl a phopeth arall sydd gan ganol tref Pen-y-Bont ar Ogwr i’w gynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae hwn wedi dod yn ddigwyddiad pwysig ar gyfer ein tref a’n cymuned, enghraifft wych o waith partneriaeth, dewch i fwynhau.

Justin Jenkins, rheolwr Ardal Gwella Busnes CF31

Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl Stryd Gwreiddiau, ewch i @RootsFestivalPage ar Facebook neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar weithgareddau AGB CF31 ewch i'r gwefan Ardal Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y