Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwobrau’n annog busnesau lleol i dynnu sylw atynt eu hunain!

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 wedi’u lansio gan roi cyfle i fusnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dynnu sylw at eu llwyddiant.

Yn cael eu trefnu gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a’u cefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r gwobrau’n dathlu rhagoriaeth ymhlith busnesau lleol ac yn gyfle gwych i ddangos eu busnes a dathlu eu cyflawniadau.

Yn eu chweched blwyddyn bellach, mae gwobrau 2018 yn cynnwys categori newydd sbon; ‘gwobr busnes gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn’, gan gydnabod gwaith eithriadol cyfrifwyr a chwmnïau ariannol a chyfreithiol.

Mae busnesau ledled y fwrdeistref sirol yn gallu enwebu eu hunain mewn amrywiaeth eang o gategorïau sydd wedi’u creu i gydnabod hufen sector busnes hyfyw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae posib cyflwyno enwebiadau ar gyfer y naw categori canlynol:

  • Busnes newydd y flwyddyn – noddir gan ISA Training
  • Busnes gweithgynhyrchu’r flwyddyn – noddir gan EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr
  • Busnes gwasanaethu’r flwyddyn – noddir gan Harris Bassett
  • Busnes twristiaeth y flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr
  • Entrepreneur y flwyddyn – noddir gan Bartneriaid Cyllid SME
  • Myfyriwr busnes y flwyddyn – noddir gan Gyfrifwyr Siartredig Graham Paul
  • Gwobr diwydiannau creadigol – noddir gan Handelsbanken
  • Busnes arloesol y flwyddyn – noddir gan Fanc Datblygu Cymru            
  • Busnes gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn – noddir gan Aevitas

Yn cael ei noddi gan y prif noddwr, Rockwool UK Ltd, bydd cyfle i enillydd pob categori ennill y wobr gyffredinol ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr’.

Rydyn ni wrth ein bodd o fod wedi lansio’r gwobrau busnes blynyddol am y chweched tro. Gyda chategori newydd sbon eleni, rydyn ni’n hynod gyffrous!

Rydyn ni’n annog pob busnes ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, dim ots pa mor fach neu fawr, i gymryd rhan yng ngwobrau 2018 a dathlu eu cyflawniadau gyda ni.

Cadeirydd y Fforwm, Ian Jessopp

Mae manylion llawn am y gwobrau, gan gynnwys y ffurflenni cais a chyngor ac awgrymiadau ar sut i gyflwyno enwebiad, ar gael yn Fforfwm Busnes Pen-y-Bont ar Ogwr. Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 5pm dydd Gwener 6 Gorffennaf.

I noddi categori cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320 mary.pope@bridgend.gov.uk.

Hefyd gallwch ddilyn @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Bridgend Business Forum’ ar Facebook am newyddion a diweddariadau am y gwobrau.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y