Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwobr Blatinwm i Ysgol Gynradd Eco-gyfeillgar Tynyrheol

Ysgol Gynradd Tynyrheol yw’r ysgol ddiweddaraf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ennill y wobr Eco-Sgolion Blatinwm fawreddog am ei hymrwymiad i bopeth ‘gwyrdd’.

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen ryngwladol, a redir yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus, sy’n annog pobl ifanc i gymryd rôl ragweithiol yn y gwaith o wella’r amgylchedd yn eu hysgol a’r gymuned ehangach.

Yn helpu Ysgol Gynradd Tynyrheol i ennill y wobr blatinwm – y wobr eco uchaf – mae ‘Eco-sbiwyr’ sy’n gwirio ystafelloedd dosbarth i sicrhau bod yr holl oleuadau a chyfrifiaduron wedi'u diffodd ar ddiwedd bod dydd. Mae’r ysgol hefyd yn cynnal sesiynau rheolaidd lle bo disgyblion a rhieni yn gweithio ochr yn ochr i wella tiroedd yr eu hysgol.

Mae’r ysgol hefyd yn cysylltu â rhandir y gymuned leol, sy’n rhedeg clwb garddio sy’n tyfu ffrwythau a llysiau, yn ogystal â phlannu i annog bywyd gwyllt.

Mae tri deg un o ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi ennill y statws platinwm a dywedodd Matthew Bunt, Swyddog Eco-Sgolion Cadwch Gymru'n Daclus: “Mae gan ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymrwymiad hirdymor i Addysg ar gyfer datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF), ac mae’r llwyddiant mae'r ysgolion yn ei gael gyda'r rhaglen Eco-Sgolion yn deyrnged i hyn.

“Mae Ysgol Gynradd Tynyrheol wedi gweithio’n galed yn y naw pwnc Eco-Sgolion, gan dynnu sylw at y gwahaniaeth cadarnhaol mae wedi’i gwneud. Hoffwn longyfarch athrawon, disgyblion a rhieni sydd wedi helpu’r ysgol i ennill y statws platinwm a diolch iddynt am eu hymdrechion yn dangos ymrwymiad enfawr i’r byd naturiol.”

Mae tri chwarter yr ysgolion lleol bellach wedi ennill y faner werdd Eco-Sgolion, tra bod mwy na hanner wedi ennill y statws platinwm. Rydym mor falch o’n hysgolion sy’n gweithio’n ddiflino i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd a gwella eu cymwysterau gwyrdd.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y