Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwledd i’ch llygaid yn FEASTival Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn

Cynhelir gŵyl fwyd Pen-y-bont ar Ogwr, neu'r Bridgend FEASTival, yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr y dydd Sadwrn yma, 18 Mai, rhwng 10am a 5pm, a bydd amrywiaeth eang o adloniant a bwyd lleol ar gael!

Fforwm Masnachwyr Pen-y-bont ar Ogwr sy’n trefnu’r digwyddiad i ddangos y bwydydd, y cynhyrchion a’r diodydd gorau o’r ardal, gyda chymorth gan CF31 BID Pen-y-bont ar Ogwr, Canolfan Siopa Rhiw, y Farchnad Dan Do a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Y dydd Sadwrn yma, bydd y stondinau’n cynnwys bwyd anhygoel, cerddoriaeth fyw, bragwyr lleol, cwrw crefft a chynhyrchion gwych eraill o Gymru. Bydd y canwr a’r cyfansoddwr o dde Cymru, Ragsy, sydd wedi bod ar raglen The Voice yn y gorffennol, yn cyfuno canu a choginio yng nghanol y dref o hanner dydd ymlaen.  

Hefyd, cadwch lygad allan am arddangosiadau coginio eraill gan ddau o gwmnïau bwyd Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd Shelly’s Deli yn tynnu dŵr o’ch dannedd rhwng 11am a 12pm, cyn i’r Black Rabbit gymryd drosodd rhwng 3pm a 4pm.

Mae rhywbeth ar gyfer y teulu cyfan, gyda ffair fach i’r plant, stondin paentio wynebau a stondinau crefft.

Dywedodd Rheolwr CF31 BID, Justin Jenkins “Mae hwn yn gyfle gwych i fasnachwyr a chynhyrchwyr bwyd a diod o safon ddangos beth sydd gan ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr a’r ardal gyfagos i'w gynnig. Yr wythnos hon yn unig, mae dau fusnes o ganol y dref wedi ennill y prif wobrau yng Ngwobrau Bwyd Cymru (Food Awards Wales). Enillodd Poco Poco yn y categori ‘Bwyd Byd-eang Gorau’ ac enillodd Shelly’s Deli yn y categori ‘Cynnyrch Gorau’r Flwyddyn’.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Bridgend Feastival, neu dilynwch @BridgendFEASTival ar Facebook ac Instagram i gael y newyddion diweddaraf.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y