Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwelliannau newydd ar y gorwel ar gyfer caeau chwarae Penyfai yn dilyn trosglwyddiad ased

Mae Cyngor Cymuned Castell Newydd Uchaf wedi cymryd cyfrifoldeb dros Gaeau Chwarae Penyfai ar ôl cytuno i brydles 35 mlynedd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y trosglwyddiad ei gwblhau yn gynharach yn y mis, a dyma’r trosglwyddiad diweddaraf i gael ei gwblhau fel rhan o raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) yr awdurdod lleol.

Mae cynlluniau’r cyngor cymuned ar gyfer y gwelliannau yn cynnwys gwella’r cyfleusterau yng Nghaeau Chwarae Penyfai, sydd drws nesaf i dafarn y Pheasant, a rhoi wyneb newydd ar y llwybr, gosod hysbysfyrddau, golau a rhagor o finiau ar gyfer gwastraff a baw ci.

Ariennir y prosiect mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae mwy na £7,600 eisoes wedi cael ei ddosbarthu ar gyfer y gwelliannau o dan gynllun grant cyfalaf y cyngor tref a chymuned.

Rydym yn gobeithio y bydd trosglwyddo ased Caeau Chwarae Penyfai o fudd i’r gymuned leol, ac yn sicrhau bod y man gwyrdd pwysig hwn yn cael ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Trwy drosglwyddo cyfrifoldeb i Gyngor Cymuned Castell Newydd Uchaf a darparu cymorth ariannol, gellir codi safon y cyfleusterau, sy’n newyddion gwych i’r ardal.

Mae’r holl bafiliynau chwaraeon a chaeau chwarae sy’n cael eu rheoli gan yr adran barciau yn y broses o gael eu trosglwyddo i gynghorau tref a chymuned a chlybiau chwaraeon o dan y rhaglen CAT, sy’n helpu i warchod a gwella cyfleusterau gwerthfawr ar gyfer ein cymunedau.

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Dywedodd llefarydd dros Gyngor Cymuned Castell Newydd Uchaf: “Mae’r cyngor yn falch fod Caeau Chwarae Penyfai bellach dan reolaeth Cyngor Cymuned Castell Newydd Uchaf.

“Hoffem ddiolch i gyn-gynghorwyr a chynghorwyr presennol am eu cefnogaeth i warchod y man gwyrdd hwn ar gyfer ein cymuned leol.”

Ymwelodd aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Cymuned Castell Newydd Uchaf â Chaeau Chwarae Penyfai i nodi cwblhau trosglwyddo’r ased cymunedol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y