Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gweledigaeth 2020 i gael goleuadau stryd ynni effeithiol

Bydd pob un o’r 20,000 o oleuadau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio llusernau LED ynni effeithlon erbyn 2020.

Mae wyth mil o oleuadau stryd yn y fwrdeistref sirol wedi’u gosod â golau LED eisoes, sy’n darparu’r un golau ond yn defnyddio rhwng 30 a 60 y cant yn llai o ynni.

Nawr, o ganlyniad i fenthyciad gwerth £2.5 miliwn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi y bydd yn diweddaru’r 12,000 o oleuadau eraill.

Byddwn yn moderneiddio ein holl oleuadau stryd, gan osod rhai newydd yn lle’r goleuadau hŷn yn ystod y flwyddyn neu ddwy nesaf.

Ni fydd angen fawr ddim o waith cynnal a chadw ar y goleuadau LED. Gellir trefnu nad yw eu golau mor llachar ar amserau penodol hefyd, a bydd hyn yn arwain at ragor o arbedion.

Mae modd pennu cyfeiriad mwy pendant i oleuadau LED, felly byddan nhw’n goleuo’r ffyrdd yn well gan nad ydynt yn goleuo mannau lle nad oes angen y golau. O ganlyniad i hyn byddan nhw’n cadw ein ffyrdd yn ddiogel i fodurwyr a cherddwyr fel ei gilydd.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y