Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gweithwyr priffordd yn clirio coed wedi cwympo ar ôl gwyntoedd cryf

Ddoe, roedd criwiau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio drwy'r nos i ddelio â difrod ledled y sir oherwydd gwyntoedd cryf.

Mae gweithwyr priffyrdd wedi delio â nifer o goed a brigau wedi cwympo yn ogystal â materion yn ymwneud â ffensys wedi’u difrodi a theils to wedi cwympo.

Galwyd arnynt i glirio brigau a oedd wedi cwympo ar Heol Aber yng Nghwm Ogwr, ffordd ddeuol y Sarn a ger cylchfan Abercynffig yn ogystal â chlirio coeden o’r A4064 a oedd wedi tynnu cebl uwchben i lawr a cheden ar y ffordd yng Nghwrt Tremaen, Bracla.

Yn y cyfamser, yn Nhrelales, cafodd llwybr gerdded ei gau ar ôl i deils gael eu chwythu oddi ar dŷ, ac ar Ffordd Llangewydd, Cefn Glas, cafodd ffens ei wneud yn ddiogel wedi iddo chwythu drosodd.

Diolch i bawb sydd wedi gweithio drwy’r nos i sicrhau ymateb cyflym mewn amodau anodd. Gyda’r gwyntoedd yn parhau’n gryf drwy gydol y dydd, rydym yn gofyn i’r cyhoedd gymryd gofal yn yr awyr agored.

Dywedodd Janine Nightingale, cyfarwyddwr cymunedau'r cyngor

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y