Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gweithdy Instagram am ddim i fanwerthwyr

Mae busnesau yng nghanol tref bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cynnig cymryd rhan mewn gweminar am ddim i'w cynorthwyo nhw i ddefnyddio Instagram i farchnata ac arddangos y cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd ganddynt ar gael.

Bydd y gweithdy byw ar-lein, sy'n cael ei gyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 30 Mawrth am 12.30pm ac mae'n para dwy awr.

Yn dilyn llwyddiant yr Ŵyl Nadolig Ddigidol a'r adborth gan fanwerthwyr yn dweud yr hoffent ddefnyddio mwy ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gefnogi eu busnesau a chanol y dref, mae'r cyngor a Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi trefnu'r gweithdy am ddim hwn.

Bydd y sesiwn yn cael ei theilwra i fanwerthwyr a masnachwyr marchnad lleol bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn rhoi cyfle iddynt ddysgu technegau marchnata, yn ogystal ag awgrymiadau ar gyfer cynhyrchu postiadau effeithiol a denu pobl at eu tudalennau a gwefannau.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae'n rhaid archebu lle ar y weminar am ddim – am ragor o wybodaeth neu i fynnu'ch lle, anfonwch e-bost at mary.pope@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 815320.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y