Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaethau bws i gynyddu ar draws y fwrdeistref sirol o 1 Medi

O ddydd Mawrth, 1 Medi, mae First Cymru Buses Ltd yn ailgyflwyno a chynyddu nifer o wasanaethau bws ar draws y fwrdeistref sirol.

Ymhlith y gwasanaethau sy'n cael eu hailgyflwyno mae Gwasanaeth Rhif 64 (Pen-y-bont ar Ogwr i Donysguboriau) a Gwasanaeth Rhif 71 (Pen-y-bont ar Ogwr i Gymer), yn ogystal â'r llwybr llawn ar Wasanaeth Rhif 65 (Pen-y-bont ar Ogwr i Donysguboriau, drwy Heol-y-cyw).

Yn y cyfamser bydd cynnydd i amlder gwasanaethau megis Gwasanaeth Rhif 63 (Pen-y-bont ar Ogwr i Borthcawl), Gwasanaeth Rhif 72 (Pen-y-bont ar Ogwr i Flaengarw), Gwasanaeth Rhif 74 (Pen-y-bont ar Ogwr i Nant-y-moel), Gwasanaeth Rhif 76 (Pen-y-bont ar Ogwr i Fetws) a Gwasanaeth Rhif X1 (Pen-y-bont ar Ogwr i Abertawe).

Am fanylion llawn amlder gwasanaethau ac amserlenni ewch i dudalen we Gwasanaethau Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg a Phorthcawl First Cymru.

Chwilio A i Y