Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaeth cymorth cam-drin domestig newydd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gwasanaethau ar gyfer trigolion sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig yn newid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Assia newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi’r rheiny sydd wedi’u heffeithio’n uniongyrchol neu sy’n poeni am berthynas neu ffrind.

Mae’r gwasanaeth wedi’i enwi ar ôl Assia Newton, o Bencoed, a gafodd ei llofruddio yn ei chartref ym mis Gorffennaf 2013, ar ôl degawdau o gam-drin domestig.

Mae cymorth ar gael i bobl o bob cefndir, ac mae’n gyfrinachol - nid oes rhaid ichi roi eich enw.

Gall y tîm cyfeillgar a phrofiadol gynnig cyngor ac arweiniad, lloches, cynlluniau diogelwch, ac asesiadau risg fel y gall arbenigwyr deilwra cymorth ar eich cyfer chi a’ch teulu. Mae hefyd yn llwybr ichi gael cymorth ar gyfer plant sydd wedi profi cam-drin domestig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Gwasanaeth Cam-drin Domestig Assia. I gael cymorth, ffoniwch 01656 815919 rhwng dydd Llun a dydd Gwener, o 8.30am i 5pm, neu e-bostiwch assia@bridgend.gov.uk. Fel arall, gallwch gwblhau ffurflen gyswllt ar y wefan a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Mewn argyfwng, dylech gysylltu â’r heddlu ar 999 neu 1010 ar gyfer sefyllfaoedd nad ydynt yn rai brys. Ar gyfer cymorth 24-awr, gallwch gysylltu â’r llinell gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800.

Chwilio A i Y