Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaeth bysiau wedi'i adfer i gefnogi gweithwyr allweddol

Yn dilyn trafodaethau rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a gweithredwyr bysiau lleol, mae gwasanaeth sy'n cysylltu Pen-y-bont ar Ogwr â Phontypridd yn barod i gael ei adfer.

Bydd gwasanaeth 404, sy'n cael ei ddarparu gan New Adventure Travel, yn rhedeg rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn a bwriedir ei gychwyn ddydd Llun 20 Ebrill.

Gan aros ym Mracla, Llangrallo, Pencoed a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, mae gwasanaeth 404 yn cyfuno nifer o lwybrau bysiau ben bore sydd wedi'u hadfer ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ers i bandemig y coronafeirws COVID-19 ddechrau.

Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth 63 First Cymru rhwng Porthcawl a Phen-y-bont ar Ogwr, gwasanaeth 70 o Gymer i Ben-y-bont ar Ogwr, gwasanaeth 73 o Flaengarw i Ben-y-bont ar Ogwr, gwasanaeth 74 rhwng Nant-y-moel a Phen-y-bont ar Ogwr a gwasanaeth X2 rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd.

Da iawn New Adventure Travel am ddarparu'r gwasanaeth hwn ac am helpu gweithwyr allweddol i deithio rhwng eu cartrefi a'r gwaith.Mae gwasanaethau o'r fath yn darparu hwb mawr i weithwyr allweddol yn ystod yr argyfwng, ac mae ymdrechion y gyrwyr yn haeddu cydnabyddiaeth hefyd.

Fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru, mae gweithwyr allweddol yn gallu teithio yn rhad ac am ddim, a gofynnir i deithwyr sy'n talu am docynnau teithio i wneud taliadau heb arian parod lle bo hynny'n bosibl er mwyn cyfyngu ar y risg o ddod i gysylltiad â'r feirws ac i helpu i ddiogelu gyrwyr a theithwyr fel ei gilydd.

Mae gweithdrefnau glanhau llym ar waith a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu defnyddio ar y bysiau er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y