Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith yn cychwyn ar ardd gymunedol yn Nyffryn Ogwr

Mae gwaith wedi cychwyn ar ddatblygu gardd gymunedol ar hen safle Canolfan Berwyn yn Nantymoel.

Bydd yr ardd yn cynnwys ardal eistedd, plannu coed brodorol a phlanhigion addurniadol gyda chynlluniau ar y gweill i gynnwys gwaith celf er cof am naid enwog Lynn the Leap yn ychwanegol at dreftadaeth lofaol yr ardal gyda cherflun o löwr yn edrych draw ar Lofa Wyndham.

Fel rhan o'r cynlluniau, mae Cadw Cymru’n Daclus wedi darparu gwerth £25,000 o gyllid ar gyfer creu Coedwig Fechan newydd - prosiect newydd sbon i blannu 1,000 o goed a sefydlu dosbarth awyr agored newydd - wedi’i gyllido gan raglen Coedwig Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

Yn y cyfamser bydd grant o £6,800 gan Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo yn mynd tuag at greu cerflun Glowyr a Dram, gan ffurfio rhan o’r dyluniad ym mlaen yr ardd.

Mae tua £120,000 ar gyfer y prosiect ar gael drwy gyllid adfer Covid-19 Gweithlu’r Cymoedd ar gyfer canol trefi, gan ddarparu man cyfarfod awyr agored o fewn Nantymoel.

Dywedodd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym yn falch iawn o weld gwaith ar yr ardd eisoes ar y gweill a gobeithiwn y bydd o werth gwirioneddol i’r gymuned, fel lle i ymlacio a mwynhau’r awyr agored.

”Mae’r cynlluniau wedi bod yn esblygu dros gyfnod o amser gyda nifer o ddigwyddiadau ymgynghori yn cael eu cynnal yn y gymuned yn cynnwys ystod o grwpiau, o’r ysgol gynradd leol a thrigolion i’r grŵp Hanes Dyffryn Ogwr, sy’n goruchwylio’r prosiect.

“Mae Clybiau Merched a Bechgyn Cymru, Datblygiad Estyn Gwledig y cyngor ac ymddiriedolwyr y ganolfan sy’n gyfrifol am y tir wedi bod yn cydweithio er mwyn cyflwyno ceisiadau grant i helpu ariannu’r prosiect.”

Bydd grant pellach gan gronfa adfer Covid-19 Gweithlu’r Cymoedd yn cael ei wario ar safle Golchfa Dyffryn Ogwr gan alluogi gwell seilwaith ar gyfer cerdded, beicio, rhedeg a mathau eraill o weithgaredd corfforol.

Mae gwaith wedi cychwyn ar ddatblygu gardd gymunedol ar hen safle Canolfan Berwyn yn Nantymoel. Llun gan Roy Evans

Chwilio A i Y