Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith gosod arwyneb newydd ym Melin Ifan Ddu yn cael ei gwblhau ar ôl oedi

Cafodd gwaith gosod arwyneb newydd ar briffordd ym Melin Ifan Ddu ei gwblhau yn dilyn oedi a achoswyd gan beiriant wedi torri mewn chwarel sy'n darparu tarmac.

Gwnaed y gwaith ddydd Iau 14 Ebrill gyda’r ffordd yn ail agor i’r cyhoedd am 5am fore Gwener.

Y bwriad oedd gorffen y gwaith ddydd Sul 10 Ebrill, ond cafodd ei ganslo gan fod peiriant gweithgynhyrchu wedi torri yn y chwarel, a chafodd y ffordd ei hail-agor gydag arwyneb dros dro.

Mae marciau ffordd newydd i fod i gael eu peintio yr wythnos hon ac mae arwyddion dros dro wedi eu gosod hyd nes bydd y llinellau wedi eu cwblhau.

Hoffem ddiolch i breswylwyr a gyrwyr am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i’r gwaith fynd rhagddo.

Bydd rhagor o waith yn digwydd yn ystod y dyddiau nesaf i beintio marciau ffordd a bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau cyn lleied â phosib o anghyfleustra i yrwyr.

Janine Nightingale, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau

Chwilio A i Y