Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith ail-wynebu ar y gweill ar Heol Maesteg yn Nhondu

Mae gwaith ail-wynebu hanfodol ar A4063 Heol Maesteg yn Nhondu ar fin dechrau’r wythnos nesaf, gyda gyrwyr yn cael eu rhybuddio bod oedi’n debygol.

Mae'r gwaith yn rhan o raglen gwella priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda gwaith ail-wynebu, atgyweirio a gwella ffyrdd yn cael ei wneud ledled y fwrdeistref sirol fel rhan o fuddsoddiad gwerth £2.7m yn y rhwydwaith priffyrdd lleol eleni.

Mae disgwyl i waith ar ddarn o’r ffordd rhwng cyffyrdd Cross Street a Heol Derllwyn ddechrau ar ddydd Mawrth 2 Tachwedd, a disgwylir i’r gwaith orffen o fewn pythefnos, yn amodol ar y tywydd.

Er y bydd ychydig o'r gwaith yn cael ei wneud rhwng 7pm a hanner nos, er mwyn cynnal mynediad at fusnesau cyn belled ag y bo modd, disgwylir i'r rhan fwyaf o’r gwaith gael ei wneud rhwng dydd Llun a dydd Gwener, rhwng 9.30am a 3.30pm.

Fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i’r rhwydwaith priffyrdd, mae’r darn hwn o Heol Maesteg yn Nhondu yn cael ei ail-wynebu.

Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra dros dro y bydd hyn yn ei achosi i yrwyr, oherwydd, er mwyn galluogi i’r gwaith ddigwydd gosodir signalau, gyda thraffig yn cael ei gyfyngu i un lôn. Er mwyn cyfyngu ar aflonyddwch cymaint â phosibl, bydd y gwaith gwella priffyrdd yn digwydd yn ystod oriau llai prysur. Gofynnwn i yrwyr am eu dealltwriaeth ac amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith.

Dywedodd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau

Chwilio A i Y