Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwahodd plant i enwi car camera newydd

Gofynnir i blant lleol enwi’r car camera newydd a fydd ar batrôl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem o barcio peryglus y tu allan i ysgolion.

Gan ddefnyddio teledu cylch cyfyng ac adnabod rhifau cerbydau yn awtomatig, bydd y cerbyd newydd yn cofnodi unrhyw achosion o barcio anghyfreithlon gan fodurwyr anystyriol sy’n parcio’u ceir ar linellau ‘cadwch yn glir’ y tu allan i ysgolion, neu sy’n anwybyddu unrhyw gyfyngiadau parcio eraill, gan beri risg i blant.

Bydd y car wedi’i farcio’n glir a bydd yn hawdd ei adnabod pan fydd yn dechrau mynd ar batrôl yr haf hwn, ond mae angen enw arno.

Gwahoddir disgyblion ysgol ym mlynyddoedd 1 a 2 i awgrymu enw i’r car, ac mae cyfle i blant blynyddoedd 3 i 6 gymryd rhan drwy ddylunio baner i hyrwyddo’r car y tu allan i ysgolion. Mae’r ffurflenni mynediad yn cael eu hanfon at yr holl ysgolion yr wythnos hon a bydd y ddwy gystadleuaeth yn cau ddydd Llun 14 Mai.

Byddem ni wrth ein boddau pe bai’r plant yn enwi’r car camera hwn, a fydd wrthi’n fuan yn gwella diogelwch ar y ffordd y tu allan i ysgolion.

Yn rhy aml o lawer, mae gyrwyr yn anwybyddu cyfyngiadau parcio wrth hebrwng y plant yn ôl ac ymlaen i’r ysgol, gan beryglu diogelwch plant a rhieni. Gall eu parcio anghyfrifol hefyd achosi tagfeydd traffig diangen.

Mae ein tîm parcio yn mynd ar batrôl o gwmpas yr holl ysgolion yn y fwrdeistref sirol cyn amled ag y gallwn, ond oherwydd bod yna gynifer o ysgolion a chynifer o gerbydau, mae’n anodd iawn i ni sicrhau lefel foddhaol o gydymffurfiaeth a diogelwch.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau:

Councillor Young: “Mae croeso mawr i’r car camera newydd felly. Rwy’n gobeithio y bydd yn arf ataliol pwysig, gan wneud i yrwyr ystyried yn fwy gofalus ble i barcio eu cerbydau, a’n helpu ni i greu amgylchedd mwy diogel i bawb.”

Prif bwrpas y car fydd gwella diogelwch ysgolion, ond caiff ei ddefnyddio hefyd i leihau parcio peryglus yng nghanol trefi a mannau problemus eraill megis arosfannau bysiau, croesfannau i gerddwyr, clirffyrdd a mannau lle na chaniateir llwytho.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y