Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaharddiad traeth blynyddol yr haf

Gyda’r haf ar ei ffordd, ni fydd cŵn yn cael mynd i Rest Bay, Traeth y Dref, Traeth Coney na Bae Trecco rhwng nawr a mis Medi, ond mae croeso iddynt drwy gydol y flwyddyn yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, Sgêr a Newton.

Ble bynnag rydych chi’n mynd â’ch anifail anwes, cofiwch gael gwared ar faw cŵn yn gyfrifol.

Mwy o wybodaeth: https://bit.ly/2WjWFO8

 

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y