Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Grant Kick Start yn helpu salon i ffynnu ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae salon trin gwallt ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ffynnu ers ei sefydlu 10 mis yn ôl, diolch i grant Kick Start a ddarparwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac is-gwmni Tata Steel, UK Steel Enterprise.

Gyda chymorth y grant Kick Start, mae Jollie’s Hair Lounge wedi datblygu sylfaen ragorol o gleientiaid ac mae’n cynnig ystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys pecynnau arbennig ar gyfer priodasau ac achlysuron arbennig eraill.

Mae’r cyllid wedi helpu'r salon ei sefydlu ei hun, yn ogystal â helpu i greu swyddi – mae Jo Nyafuna, perchennog y salon, yn cyflogi dau steilydd cymwys i’w helpu i ddarparu ei gwasanaethau.

Dywedodd Jo, sydd â dros 30 mlynedd o brofiad ym maes trin gwallt: “Rydw i wir yn gwerthfawrogi’r cymorth rydw i wedi'i gael gan y cyngor ac UK Steel Enterprise, a wnaeth fy helpu i â'r costau sefydlu.

“Rydyn ni’n ceisio rhoi profiad da i’n cleientiaid pan fyddan nhw’n ymweld â ni. Mae pobl eisiau ymlacio a dianc rhag prysurdeb eu bywydau bob dydd. Mae digon o le i barcio yma hefyd, sy’n bwysig i’n hymwelwyr ac yn eu helpu nhw i ymlacio pan maen nhw’n cyrraedd.

“Rydw i’n falch iawn o sut mae pethau wedi mynd hyd yn hyn ac mae dyfodol y busnes yn edrych yn ddisglair.”

Mae’n braf gweld bod busnes Jollie's Hair Lounge yn ffynnu a bod swyddi wedi cael eu creu o ganlyniad i’r grant Kick Start.

Rydyn ni’n falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth ag UK Steel Enterprise am flwyddyn arall i gefnogi busnesau lleol a helpu i wireddu breuddwydion busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Dywedodd Martin Palmer o UK Steel Enterprise: “Rydyn ni’n falch iawn ein bod yn gallu parhau i gefnogi’r grant Kick Start am flwyddyn arall ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac rydyn ni’n gwerthfawrogi'r gwaith mae Tîm yr Economi wedi'i wneud i sicrhau ei fod yn llwyddo.

“Rydyn ni wrth ein boddau bod busnesau o bob maint wedi cael eu creu, sy’n amrywio o rai ym maes iechyd a harddwch i gyfrifwyr a cheiropractyddion.”

I gael rhagor o wybodaeth am y grant Kick Start a sut gall eich busnes chi wneud cais amdano, cysylltwch â Tracy Mortimer ar 01656 815315 neu anfon e-bost at tracy.mortimer@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y