Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Fideo Nadoligaidd i arddangos busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae busnesau lleol o ganol trefi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael eu cynnwys mewn fideo Nadoligaidd newydd.

Mae’r fideo’n cynnwys masnachwyr o Ben-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg ac mae’n ceisio tynnu sylw at natur unigryw y profiad siopa yng nghanol trefi’r fwrdeistref sirol, ac annog pobl i siopa’n lleol y Nadolig hwn.

Bydd y fideo’n cael ei ryddhau ddydd Sadwrn 4 Rhagfyr, ac mae’n cyd-fynd â Small Business Saturday UK, sef ymgyrch llawr gwlad anfasnachol sy’n edrych ar lwyddiant busnesau bach, ac yn annog cwsmeriaid i gefnogi busnesu cyffelyb yn eu cymunedau.

Mae hefyd yn cyd-fynd â menter ‘Treuliwch yr Ŵyl yng nghanol eich tref’ gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal ag annog pobl i ymweld â chanol eu tref, mae’r fenter yn cyflwyno cynigion newydd ac unigryw gan fusnesau bach i drigolion, gyda chalendr adfent ar-lein

Ceir hefyd ap ar gyfer canol pob tref sy’n cynnwys y cynigion, cystadlaethau a thalebau newydd gan fusnesau lleol. Gweler rhagor o fanylion am y fenter ar wefan Dolig Digidol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Kirsten Evans, Ultimate Beauty and Hair Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydyn ni angen pobl i siopa’n lleol yn ystod y Nadolig. Mae’n dref hardd, wych ac mae’r bobl mor gyfeillgar - Pam fyddech chi eisiau siopa yn unrhyw le arall?”

Dywedodd Michelle Smith, Divine jewellery and accessories ym Mhorthcawl: “Gallwch dreulio diwrnod cyfan yn cael amser wrth eich bodd ar lan y môr ac yn cael blas ar bob caffi a bwyty lleol, ac yna gallwch wario ceiniog neu ddwy ar y stryd fawr.                                                                         

“Dylai pawb geisio siopa’n lleol bob Nadolig, ac yn ystod y flwyddyn hefyd. Rydym eisiau amrywiaeth yn ein siopau, rydym eisiau annibyniaeth, rydym eisiau cefnogi’r gymuned a theuluoedd lleol.”

Dywedodd Lexi Padget, sy’n rhedeg Lexi Beauty Therapy: “Mae siopa Nadolig ym Maesteg yn arbennig oherwydd mae Maesteg yn llawn pobl greadigol, felly mae llwyth o eitemau wedi’u gwneud â llaw.

“Dylai pobl ddod i Faesteg i siopa oherwydd cewch eich siomi ar yr ochr orau yma.”

Mae’r fideo wir yn tynnu sylw at y cyfoeth o fusnesau unigryw ac annibynnol sydd yng nghanol ein trefi, ac mae’n dangos y brwdfrydedd a'r cariad sy’n cael ei roi i sicrhau eu bod nhw’n ffynnu.

Mae ein busnesau bach yng nghanol trefi Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg yn cynnig dewis o gynhyrchion i gwsmeriaid ar gyfer y Nadolig, yn ogystal â gwasanaeth, traddodiad ac arloesedd.

Rwy'n annog pawb i gefnogi ein busnesau lleol, nid yn unig yn ystod y Nadolig, ond am flynyddoedd i ddod, i sicrhau bod canol ein trefi'n ffynnu.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Edrychwch ar sianelau YouTube, Facebook, Twitter ac Instagram y cyngor ddydd Sadwrn 4 Rhagfyr i wylio’r fideo.

Chwilio A i Y