Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ffioedd ar gyfer caeau chwarae'n cael eu hepgor am weddill y tymor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi hepgor ffioedd ar gyfer clybiau rygbi a phêl-droed sy'n defnyddio cyfleusterau chwaraeon awyr agored, am weddill tymor 2020-21.

Gwnaed y penderfyniad i adlewyrchu amgylchiadau eithriadol y pandemig Covid-19 parhaus ac ymrwymiad clybiau a chynghorau tref a chymuned i weithio gyda'r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT).

Cafodd taliadau ar gyfer newid cyfleusterau a chaeau a reolir gan adran y parciau eu hepgor yn ystod tymor 2019-20 ac fel arwydd o ewyllys da, mae'r cyngor bellach wedi penderfynu dileu ffioedd am weddill y tymor presennol, sy'n dod i ben ddiwedd mis Mehefin.

Mae trosglwyddo'r gwaith o redeg caeau chwarae a phafiliynau chwaraeon yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyngor oherwydd pwysau cyllidebol parhaus. Mae trafodaethau yn parhau ynghylch llawer o gyfleusterau gyda throsglwyddiadau eisoes wedi'u cwblhau ym Mryncethin, Pencoed a Rest Bay.

Mae'r cyngor wedi darparu cyngor i glybiau drwy gydol y pandemig, yn cynnwys ailstrwythuro Cronfa Cymorth Chwaraeon Pen-y-bont ar Ogwr - sy'n rhan o'r broses CAT - er mwyn darparu cymorth ariannol brys i gefnogi costau gweithredu dydd i ddydd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y