Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Enwebwch arwr ar gyfer y Gwobrau ‘Ysbrydoli dros Fywyd’ newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ei Wobrau Ysbrydoli dros Fywyd newydd.

Bydd y gwobrau newydd yn rhoi clod i arwyr, grwpiau a sefydliadau lleol sydd wedi cyfrannu at wella iechyd a lles pobl sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

A chyda phum categori i’w hennill, mae digon o gyfle i bobl a sefydliadau haeddiannol dderbyn y gydnabyddiaeth sy’n ddyledus iddynt.

Gwahoddir preswylwyr lleol i enwebu pobl, grwpiau, partneriaethau, projectau neu fusnesau y maent yn credu sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles eraill.

Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i’r bobl a’r sefydliadau sy’n gweithredu heb chwilio am fudd personol, er lles eu cymunedau, ac mae ein Gwobrau Ysbrydoli dros Fywyd yn gyfle i gydnabod eu cyfraniad gwych.

Rydyn ni’n ffodus bod cymaint o bobl sy’n ysbrydoli ac yn cyfrannu'n gadarnhaol trwy'r fwrdeistref sirol, boed hyn wrth annog pobl yn eu hardal i fod yn fwy gweithgar, cysylltu â phreswylwyr sy'n agored i niwed neu ymdrechu i wneud eu cymunedau’n llefydd gwych i fyw ynddyn nhw.

Rwy’n annog ein preswylwyr lleol i gyd i ddiolch i’r bobl a sefydliadau sydd wedi cyfrannu yn eu cymuned trwy eu henwebu am Wobr Ysbrydoli dros Fywyd.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol

Os hoffech chi enwebu arwr lleol am Wobr Ysbrydoli dros Fywyd, ewch i ein gwefan i lawrlwytho ffurflen gais.

Rhaid derbyn enwebiadau erbyn 5pm ddydd Iau 24 Mai. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Karen.winch@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y