Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Enwebu ar gyfer Gwobrau ‘Ysbrydoliaeth Oes’

Rydym yn chwilio am arwyr tawel cymunedau lleol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Gwobrau Ysbrydoliaeth Oes 2020 yn dathlu pobl, grwpiau a sefydliadau sydd wedi mynd yr ail filltir i wella iechyd a lles pobl leol.

Rydym yn croesawu enwebiadau ar gyfer unigolion, grwpiau, partneriaethau, prosiectau neu fusnesau sydd, yn eich barn chi, wedi cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles eraill.

Mae pum categori yn y gwobrau, felly mae digon o gyfle i bobl a sefydliadau teilwng gael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu. Dyma’r categorïau:-

  • Gwobr Gwneud Gwahaniaeth
  • Gwobr Y Tu Hwnt i’r Galw
  • Gwobr Mae’r Dyfodol yn Ddisglair
  • Gwobr Un Person, Gwahaniaeth Mawr
  • Gwobr Arloesi

Rydym yn ddiolchgar dros ben i’r bobl a’r sefydliadau sy’n gweithio’n anhunanol er lles eu cymunedau.

Rydym yn lwcus i gael cynifer o bobl ysbrydoledig sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol ar draws y fwrdeistref sirol, drwy annog pobl yn eu hardal i fod yn fwy gweithgar, neu drwy estyn allan i drigolion agored i niwed neu drwy ymdrechu i wneud eu cymunedau yn llefydd gwell i fyw ynddyn nhw.

Os ydych chi’n gwybod am unigolyn neu sefydliad sy’n haeddu cael cydnabyddiaeth am eu gwaith caled, yn eich barn chi, ewch ati i’w henwebu. Mae’n gyfle perffaith i ddweud diolch o galon i unrhyw un sydd wedi cael effaith fawr ar eu cymunedau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol:

Os ydych chi am enwebu arwr lleol yn y Gwobrau Ysbrydoliaeth Oes, ewch

Dyddiad cau enwebiadau ar gyfer y gwobrau yw 5pm ddydd Mercher 15 Ionawr 2020. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: Karen.winch@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y