Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Edmygedd am Elvis yn taro ysgol gynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae edmygedd am Elvis wedi taro ysgol gynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar ôl i ddisgyblion ddysgu am y Brenin Roc a Rôl yn y dosbarth.

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Bracla wedi bod yn astudio Elvis Presley drwy gydol y tymor, ac wedi cynhyrchu drama ddogfen ar y canwr eiconig.

Cyflwynwyd y fideo i Peter Phillips, sylfaenydd Gŵyl Elvis boblogaidd Porthcawl.

Cynhaliodd yr ysgol Ddiwrnod o Hwyl Elvis ar gyfer disgyblion Blwyddyn Chwech i ddathlu eu gwaith caled, a chawsant ymweliad gan un o berfformwyr gorau'r ŵyl, Juan Lozano, a sicrhaodd fod yr ysgol yn cael blas go iawn ar roc a rôl.

Gweithiodd y disgyblion gydag athrawon Celfyddydau Mynegiannol o Ysgol Brynteg hefyd. Sara Topham yw cydlynydd dysgu Brynteg, a hithau hefyd yw Artist Gŵyl Elvis Porthcawl, ac mae'n rhedeg prosiectau celf Cymunedol a Chyfoethogi ar y thema Elvis.

Dywedodd: "Mae'r prosiect hwn wedi rhoi ysgogiad enfawr i ddychymyg a chreadigrwydd y disgyblion. Mae'r ddrama ddogfen yn dangos doniau pob disgybl a gymerodd ran.

"Mae wedi bod yn bleser llwyr cael gweithio gyda disgyblion mor frwdfrydig.

Dywedodd Gethin Still, athro Blwyddyn Chwech yn yr ysgol: "Rwy'n falch iawn o'r gwaith caled mae'r disgyblion wedi ei roi i'r prosiect hwn.

"Maen nhw wedi creu drama ddogfen wych am fywyd cynnar Elvis, a'i daith at ddod yn enwog.

"Maen nhw wedi ymgolli ym mhob agwedd ar Gwricwlwm y Celfyddydau Mynegiannol ac maen nhw i gyd wedi cyffroi o gael cyflwyno ein gwaith i drefnwyr yr ŵyl ddydd Mercher."

Braf iawn yw gweld gymaint mae'r disgyblion wedi mwynhau dysgu am Elvis yn Ysgol Gynradd Bracla.

Maent wedi gweithio'n galed iawn ar y ddrama ddogfen, ac roeddent yn sicr yn haeddu diwrnod o ddathlu fel gwobr am eu hymdrechion.

Gyda gobaith, fe welwn ni'r disgyblion yn mwynhau Gŵyl Elvis Porthcawl pan gynhelir yr ŵyl nesaf.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio
Juan Lozano, dynwaredwr Elvis, yn rhoi sioe a hanner i ddisgyblion Bracla (Cr. Jen L Davies)

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y