Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dyddiad wedi'i gadarnhau ar gyfer ailagor canolfannau ailgylchu ar gyfer ‘defnydd hanfodol’

Bydd canolfannau ailgylchu yn ailagor ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer defnydd hanfodol yn unig ddydd Mawrth 26 Mai 2020.

Cytunwyd ar y dyddiad gyda Llywodraeth Cymru fel rhan o ddull Cymru gyfan ar gyfer ailagor canolfannau ailgylchu mewn modd diogel.

Mae'r cyngor yn gweithio ochr yn ochr gyda Kier, ei bartner gwastraff, i ddatblygu gweithdrefnau, prosesau a chyfyngiadau a fydd yn sicrhau y bydd mynediad diogel i'r safleoedd ar gyfer defnydd hanfodol, a hynny heb ddod â staff a defnyddwyr i gysylltiad â'r coronafeirws COVID-19.

Mae'n dilyn newidiadau diweddar i ofynion y cyfyngiadau symud yng Nghymru, a arweiniodd at gau canolfannau ailgylchu dros dro yn rhan o'r ymdrechion i frwydro yn erbyn lledaeniad y pandemig.

Mae'r cyngor a Kier wrthi'n sefydlu'r gweithdrefnau ar hyn o bryd y bydd yn cael eu gweithredu ar y safleoedd ailgylchu, a byddwn yn gwneud cyhoeddiadau pellach am hyn yn fuan iawn. Fodd bynnag, ni allwn bwysleisio digon y bydd y safleoedd ar gyfer defnydd hanfodol yn unig, a dylai pobl ond ymweld â nhw os na allant storio deunyddiau gartref yn ddiogel nes bod y cyfyngiadau symud yn dod i ben.

Hywel Williams, y dirprwy arweinydd

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau: “Rydym yn rhagweld y bydd galw uchel am y safleoedd ac y bydd rhesi'n anochel, yn enwedig oherwydd y bydd disgwyl i ddefnyddwyr ddilyn y gweithdrefnau dros dro y bydd gennym yn eu lle er mwyn lleihau'r posibilrwydd o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws, felly dylech ond ymweld â nhw os yw'n hollol angenrheidiol. 

“Fel bob amser, gobeithiwn y bydd pobl yn defnyddio'r safleoedd yn synhwyrol, ac y byddant yn gweithio gyda ni wrth i ni geisio adfer y gwasanaeth hwn yn wyneb y pandemig parhaus.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y