Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dyddiad cau gwobrau busnes yn prysur agosáu

Mae gan fusnesau ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tan ddydd Gwener yma (5 Gorffennaf 2019) i gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019.

Yn cael eu trefnu gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a’u cefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, nod y gwobrau hyn yw dathlu rhagoriaeth ymhlith amrywiaeth eang o fusnesau, gan arddangos y cwmnïau mwyaf addawol, arloesol ac entrepreneuraidd yn y fwrdeistref sirol.

Penllanw’r gwobrau yw seremoni fawreddog sy’n cael ei chyflwyno gan ohebydd newyddion y BBC, Sian Lloyd, yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr ar y 13 Medi 2019.

Gwahoddir busnesau i wneud cais ar gyfer y deg categori canlynol:

  • Busnes newydd y flwyddyn - noddir gan Business in Focus Cyf.
  • Busnes gweithgynhyrchu y flwyddyn – noddir gan MAKE, sefydliad y gweithgynhyrchwyr
  • Busnes gwasanaethu y flwyddyn – noddir gan Gyfreithwyr Berry Smith
  • Busnes twristiaeth y flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr – noddir gan Handelsbanken
  • Entrepreneur y flwyddyn – noddir gan Magenta Financial Planning
  • Myfyriwr busnes y flwyddyn – noddir gan Gyfrifwyr Siartredig Graham Paul
  • Gwobr diwydiannau creadigol - noddir gan Cymraeg Byd Busnes
  • Busnes arloesol y flwyddyn - noddir gan Fanc Datblygu Cymru
  • Busnes gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn – noddir gan SME Finance Partners
  • ‘NEWYDD’ Gwobr Iechyd a Diogelwch y flwyddyn - noddir gan Oracle Risk a’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch

Bydd cyfle i’r busnes buddugol ym mhob categori ennill y brif wobr, sef ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2019’, a noddir gan Valleys to Coast Housing.

Dywedodd Jay Ball, Is-gadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Dyma seithfed flwyddyn lwyddiannus y gwobrau a’u hethos yw parhau i ddangos rhagoriaeth mewn byd busnes ar lefel leol.

“Os ydych chi’n sefydliad yn y sector cyhoeddus neu breifat, neu yn y trydydd sector, yn fusnes newydd neu wedi hen sefydlu, mae'r gwobrau yma’n gyfle gwych i chi ddangos eich busnes a dathlu eich holl gyflawniadau.

“Fel enillydd blaenorol, mae gen i brofiad uniongyrchol o’r llwyddiant mae'r cysylltiadau cyhoeddus, y stori a’r gydnabyddiaeth yn sgil y wobr yn ei sicrhau i chi. Hefyd mae'r gwobrau yn 2019 yn cynnwys categori newydd sbon; y ‘Wobr Iechyd a Diogelwch’, sy’n cydnabod gwaith caled busnesau wrth gydymffurfio â’r holl weithdrefnau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

“Nawr, gyda deg categori ar gyfer cymryd rhan, mae’r gwobrau yma’n fwy nag erioed! Felly ewch amdani, cyflwynwch eich cais heddiw!”

Dywedodd Prif Weithredwr Valleys to Coast, Donna Baddley: “Rydyn ni wrth ein bodd yn cael bod yn brif noddwr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019. 

“Gan ein bod ni’n sefydliad cymunedol, rydyn ni wir yn credu mewn cefnogi ein hardal leol. Mae'r gwobrau hyn yn cynrychioli'r gorau mewn busnes a phobl ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - o bob sector, ar bob lefel. Mae’r gwobrau’n dathlu ac yn gwobrwyo eu hymdrechion a’u llwyddiannau ac mae Valleys to Coast yn eithriadol falch o’u cefnogi.

“Hoffem annog pob busnes i ymgeisio, mae'r broses ymgeisio’n syml, ond mae'r wobr a’r proffil i’ch busnes yn rhagorol!”

Mae manylion llawn am y gwobrau, gan gynnwys ffurflenni cais a chyngor ac awgrymiadau ar sut i gyflwyno ymgais ar gael ar wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr (www.bridgendbusinessforum.co.uk). Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 5 Gorffennaf 2019.

Mae noddwyr y gwobrau eleni’n cynnwys y canlynol: Cyfreithwyr Berry Smith; Business in Focus Cyf., Cymraeg Byd Busnes, MAKE, sefydliad y gweithgynhyrchwyr; Cyfrifwyr Siartredig Graham Paul; Handelsbanken; Magenta Financial Planning; Oracle Risk a’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch; SME Finance Partners; Banc Datblygu Cymru, United Graphic Design a’r prif noddwr, Valleys to Coast Housing.

Gallwch ddilyn @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr’ ar Facebook am newyddion a diweddariadau am y gwobrau.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y