Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dyddiad cau ar gyfer Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer yn agosáu

Ydych chi'n gwybod am unrhyw arwyr tawel ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n haeddu Gwobr Dinasyddiaeth y Maer?

Mae Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy, yn gwahodd trigolion lleol i enwebu enwau’r unigolion, grwpiau neu fusnesau arbennig lleol a fyddai'n enillwyr teilwng.

Gallai fod yn wirfoddolwr sydd wedi mynd cam ymhellach ar ran eraill yn gyson ers blynyddoedd, rhywun rydych yn ei adnabod sy'n rhagorol am godi arian at elusennau, rhywun sydd wedi rhoi'r ardal leol ar y map drwy gyflawni rhywbeth arbennig yn ystod 2018, neu grŵp cymunedol sy'n gwneud gwyrthiau.

Rydym eisiau datgelu straeon yr arwyr tawel hynny sy'n cael dylanwad cadarnhaol, a gwobrwyo enghreifftiau rhagorol o ddinasyddiaeth ac ysbryd cymuned.

Mae Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer yn ein fersiwn ni o Restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd, ond nid ydym yn gallu gwobrwyo’r arwyr cymunedol hyn heb eich cymorth. Mae'r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yn prysur agosáu, felly peidiwch â cholli'r cyfle i roi diolch i rywun sydd yn ei haeddu.”

y Cynghorydd John McCarthy

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 25 Ionawr, a bydd enillwyr y wobr yn cael eu hanrhydeddu mewn digwyddiad a gynhelir gan y Maer yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth. Ewch i dudalennau'r Maer i gwblhau ffurflen enwebu.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y