Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dros 75,000 o frechlynnau Covid-19 wedi cael eu rhoi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae dros 75,000 dos o frechlynnau Covid-19 bellach wedi'u rhoi i drigolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ers dydd Mawrth (30 Mawrth), mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (UHB) wedi rhoi 75,744 o frechlynnau i drigolion y fwrdeistref sirol. Ar draws ardal gyfan Cwm Taf Morgannwg, mae 245,473 o frechlynnau wedi'u rhoi - 196,834 dos cyntaf a 48,639 o ail ddosau.

Fodd bynnag, nid yw rhai pobl wedi bod yn dod i’w hapwyntiadau felly mae'r bwrdd iechyd wedi agor rhestr wrth gefn ar gyfer preswylwyr rhwng 40 a 49 oed sy'n byw yng Nghwm Taf Morgannwg sydd ar gael i fynychu apwyntiad ar fyr rybudd.

Mae llythyrau apwyntiadau bellach wedi'u hanfon at bawb dros 50 oed (grwpiau blaenoriaeth 1-9). Anogir preswylwyr i wneud popeth o fewn eu gallu i fynd i’w hapwyntiad, ond os na allant wneud hynny, dylent roi gwybod i'r bwrdd iechyd drwy'r manylion cyswllt yn eu llythyr apwyntiad fel y gellir rhoi'r slot i rywun arall.

Ni fydd y rhestr wrth gefn yn effeithio ar frechiadau ar gyfer grwpiau blaenoriaeth ond bydd yn helpu i sicrhau na chaiff unrhyw frechlynnau eu gwastraffu.

Oherwydd galw aruthrol am leoedd ar y rhestr wrth gefn, chwalwyd y system archebu ar ddydd Mawrth, ond y gobaith yw y bydd yn ôl ar waith yn ddiweddarach heddiw (dydd Mercher). Mae'r bwrdd iechyd yn gofyn i'r rhai a gyflwynodd y ffurflen cyn i'r system chwalu ei llenwi eto i sicrhau bod eu manylion wedi’u derbyn.

I gael rhagor o wybodaeth neu i ymuno â'r rhestr wrth gefn, os ydych yn gymwys, llenwch y ffurflen ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y